Facebook Pixel
Онлайн книжарница поръчка на нови книги online Интернет книжарница
Разширено търсене
Любими 0 добавени
0 Кошница 0,00 лв.
080012525
Онлайн книжарница поръчка на нови книги online Интернет книжарница
0 Кошница 0,00 лв.
Справочник за Дезинфекция Виденов и син 2010013660

Справочник за Дезинфекция

Резюме

Справочникът, чийто обем надхвърля 500 страници, е фокусиран единствено и само върху дезинфекцията, като информацията е структурирана в три основни раздела: теоретична част, нормативни документи и списък на разрешените дезинфектанти.


Справочник за дезинфекция със Списък на разрешените дезинфектанти е своеобразно продължение на издавания до 2008 г. „Списък на разрешените за употреба в Република България препарати за дезинфекция, дезинсекция и дератизация“


Новото тук е, че освен списък с регистрираните дезинфектанти, книгата съдържа и обща част, както и най-важните нормативни документи, свързани с приложението на дезинфектантите.Повече
Цена
60,00 лв.
Свързани продукти
Автор Милена Николова, Светлана Йорданова
Издателство Виденов и син
ISBN 2010013660
Година на издаване 2020
Страници 503
Език Български

В теоретичната част се разглеждат видовете дезинфекция и методите за нейното извършване.

В раздела с нормативни документи са включени наредби, регламентиращи разрешаването на боциди, получаването на лиценз за извършване на дейности по ДДД и наредбата за хигиена на храните, както и извадки от наредбата за вътрешноболничните инфекции  и наредбата за водите, а също и частта за  дезинфекция от инструкцията за ликвидиране на болестите при животните.

Списъкът на разрешените дезинфектанти, за който е използвана информация от Регистъра на биоцидите в сайта на Министерство на здравеопазването,  е направен така, че да бъде максимално удобен за потребителите, като биоцидите са подредени по продуктови типове съобразно обектите на дезинфекция.

Дезинфекцията и хигиената винаги са били важни дейности в човешкия бит, които при сегашната усложнена санитарна обстановка придобиват жизнено важно значение. Ето защо Справочникът е незаменим помощник и източник на информация за хората, извършващи дезинфекция, независимо дали тя е масова или професионална, без значение от обекта на приложение на дезинфектанта. Наред с това книгата успешно би могла да се използва и при обучението на бъдещи специалисти, желаещи да придобият лиценз в областта на дезинфекцията.

СЪДЪРЖАНИЕ

Рецензия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 5
Увод . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1. Дезинфекция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2. Методи за дезинфекция. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. . . . . . . . . . . 13
2.1. Физични методи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.2. Химичен метод . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.3. Физико-химичен метод (химио-термо дезинфекция) . . . . . . . . …… . . . . . . . . . . 18
3. Разчитане на етикет на дезинфектант . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …….. . . . . . 19
4. Област на приложение на дезинфектантите . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….. 24
Продуктови типове (ПТ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …24
ПТ 1 – Хигиена на човека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ПТ 2 – Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за
пряка употреба върху хора или животни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … 26
ПТ 3 – Ветеринарна хигиена. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
ПТ 4 – Област на употреба, свързана с храни и фуражи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ….27
ПТ 5 – Питейна вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
5. Covid 19 и дезинфекция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 28
6. Почистване и дезинфекция в дома и на работното място . . . . . . . . . . . . . . . ………..38
Използвана литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
7. Нормативни актове, свързани с дезинфекцията . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………. 45
Наредба за формата и съдържанието на документите, необходими
за издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или
на група биоциди по чл. 18 от Закона за защита от вредното въздействие
на химичните вещества и смеси. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..45
Наредба № 1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване
на дезинфекции, дезинсекции и дератизации . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. . . . . . . . . . . . 65
Наредба № 3 от 8 май 2013 г. за утвърждаването на медицински
стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции (извадка). . . . . ……..73
Наредба № 1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на храните . . . . . . . . . . . . . … . . . . 80
Наредба № 2 от 22 март 2005 г. за проектиране, изграждане и
експлоатация на водоснабдителни системи (извадка) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …… 87
Инструкция за извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация при
ликвидиране на болести по животните на Дирекция „Здравеопазване и хуманно
отношение към животните и контрол на фуражите”, Българска агенция по
безопасност на храните (извадка). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. . 91
8. Списък на разрешените дезинфектанти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……… .. . 113
Течни сапуни ПТ 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. . 113
Мокри кърпи – ПТ 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 121
Хигиенно измиване на тяло – ПТ 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. . 127
Хирургична дезинфекция на ръце – ПТ 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. 129
Хигиенна дезинфекция на ръце – ПТ 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 144
Дезинфекция на интактна кожа преди манипулации – ПТ 1 . . . . . . . . . . . . . . . . …… 199
Медицински инструменти, апаратура, лабораторна стъклария – ПТ 2 . . . . . . ……….. 207
Кувьози – ПТ 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Химио-термо дезинфекция – ПТ 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … 240
Ендоскопи – ПТ 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 245
Въздух – ПТ 2, ПТ 3 и ПТ 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … . . . 253
Текстил, обувки – ПТ 2 и ПТ 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … . . 255
Плувни басейни и други води – ПТ 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …… . 276
Общи повърхности – ПТ 2 (в комбинация с ПТ 3 и/или ПТ 4) . . . . . . . . . . . . . . ……. 301
Ветеринарна медицина – общи повърхности – ПТ 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……450
Ветеринарна медицина – ПТ 3 (дезинфекция на вимета и/или копита). . . . . . . . ………457
Общи повърхности – ПТ 4 (в комбинация или не с ПТ 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . ……… 464
CIP-системи – ПТ 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 495
Бебешки пособия за хранене – ПТ 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Питейна вода – ПТ 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ….503

Все още няма коментари и оценки за този продукт

За доставките си в България Онлайн книжарница Сиела се доверява на куриерски компании Спиди и Еконт.

Стойността на доставката е фиксирана на 4.99 лв и тази сума остава твърда независимо от наложения платеж, броя, обема и теглото на поръчаните стоки, населеното място на получателя, деня за доставка, както и дали доставката се извършва до офис или до адрес.
ВАЖНО! По време на кампания -50% на книгите на Сиела и DejaBook безплатната доставка в Ciela.com за всички стоки отпада за срока на промоцията!
Доставката до обект Сиела Графа е безплатна.
За чужбина доставката се изчислява според тарифите на Български пощи, и зависи от избраната държавата, броя и теглото на поръчаните продукти.
Крайната стойност се визуализира, преди да завършете поръчката си.

За Автора

Вашата оценка?
(Най-ниско е 1, а най-високото 5)