Facebook Pixel
Количка 0
0,00 лв.

Справочник за Дезинфекция

Справочникът, чийто обем надхвърля 500 страници, е фокусиран единствено и само върху дезинфекцията, като информацията е структурирана в три основни раздела: теоретична част, нормативни документи и списък на разрешените дезинфектанти.

Справочник за дезинфекция със Списък на разрешените дезинфектанти е своеобразно продължение на издавания до 2008 г. „Списък на разрешените за употреба в Република България препарати за дезинфекция, дезинсекция и дератизация“

Новото тук е, че освен списък с регистрираните дезинфектанти, книгата съдържа и обща част, както и най-важните нормативни документи, свързани с приложението на дезинфектантите.

В теоретичната част се разглеждат видовете дезинфекция и методите за нейното извършване.

В раздела с нормативни документи са включени наредби, регламентиращи разрешаването на боциди, получаването на лиценз за извършване на дейности по ДДД и наредбата за хигиена на храните, както и извадки от наредбата за вътрешноболничните инфекции  и наредбата за водите, а също и частта за  дезинфекция от инструкцията за ликвидиране на болестите при животните.

Списъкът на разрешените дезинфектанти, за който е използвана информация от Регистъра на биоцидите в сайта на Министерство на здравеопазването,  е направен така, че да бъде максимално удобен за потребителите, като биоцидите са подредени по продуктови типове съобразно обектите на дезинфекция.

Дезинфекцията и хигиената винаги са били важни дейности в човешкия бит, които при сегашната усложнена санитарна обстановка придобиват жизнено важно значение. Ето защо Справочникът е незаменим помощник и източник на информация за хората, извършващи дезинфекция, независимо дали тя е масова или професионална, без значение от обекта на приложение на дезинфектанта. Наред с това книгата успешно би могла да се използва и при обучението на бъдещи специалисти, желаещи да придобият лиценз в областта на дезинфекцията.

СЪДЪРЖАНИЕ

Рецензия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 5
Увод . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1. Дезинфекция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2. Методи за дезинфекция. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. . . . . . . . . . . 13
2.1. Физични методи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.2. Химичен метод . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.3. Физико-химичен метод (химио-термо дезинфекция) . . . . . . . . …… . . . . . . . . . . 18
3. Разчитане на етикет на дезинфектант . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …….. . . . . . 19
4. Област на приложение на дезинфектантите . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….. 24
Продуктови типове (ПТ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …24
ПТ 1 – Хигиена на човека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ПТ 2 – Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за
пряка употреба върху хора или животни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … 26
ПТ 3 – Ветеринарна хигиена. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
ПТ 4 – Област на употреба, свързана с храни и фуражи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ….27
ПТ 5 – Питейна вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
5. Covid 19 и дезинфекция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 28
6. Почистване и дезинфекция в дома и на работното място . . . . . . . . . . . . . . . ………..38
Използвана литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
7. Нормативни актове, свързани с дезинфекцията . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………. 45
Наредба за формата и съдържанието на документите, необходими
за издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или
на група биоциди по чл. 18 от Закона за защита от вредното въздействие
на химичните вещества и смеси. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..45
Наредба № 1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване
на дезинфекции, дезинсекции и дератизации . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. . . . . . . . . . . . 65
Наредба № 3 от 8 май 2013 г. за утвърждаването на медицински
стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции (извадка). . . . . ……..73
Наредба № 1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на храните . . . . . . . . . . . . . … . . . . 80
Наредба № 2 от 22 март 2005 г. за проектиране, изграждане и
експлоатация на водоснабдителни системи (извадка) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …… 87
Инструкция за извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация при
ликвидиране на болести по животните на Дирекция „Здравеопазване и хуманно
отношение към животните и контрол на фуражите”, Българска агенция по
безопасност на храните (извадка). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. . 91
8. Списък на разрешените дезинфектанти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……… .. . 113
Течни сапуни ПТ 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. . 113
Мокри кърпи – ПТ 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 121
Хигиенно измиване на тяло – ПТ 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. . 127
Хирургична дезинфекция на ръце – ПТ 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. 129
Хигиенна дезинфекция на ръце – ПТ 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 144
Дезинфекция на интактна кожа преди манипулации – ПТ 1 . . . . . . . . . . . . . . . . …… 199
Медицински инструменти, апаратура, лабораторна стъклария – ПТ 2 . . . . . . ……….. 207
Кувьози – ПТ 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Химио-термо дезинфекция – ПТ 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … 240
Ендоскопи – ПТ 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 245
Въздух – ПТ 2, ПТ 3 и ПТ 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … . . . 253
Текстил, обувки – ПТ 2 и ПТ 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … . . 255
Плувни басейни и други води – ПТ 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …… . 276
Общи повърхности – ПТ 2 (в комбинация с ПТ 3 и/или ПТ 4) . . . . . . . . . . . . . . ……. 301
Ветеринарна медицина – общи повърхности – ПТ 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……450
Ветеринарна медицина – ПТ 3 (дезинфекция на вимета и/или копита). . . . . . . . ………457
Общи повърхности – ПТ 4 (в комбинация или не с ПТ 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . ……… 464
CIP-системи – ПТ 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 495
Бебешки пособия за хранене – ПТ 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Питейна вода – ПТ 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ….503Напишете вашето мнение
Вие оценявате:Справочник за Дезинфекция
Вашият рейтинг

Поръчките от Онлайн книжарница Ciela.com се доставят от Спиди и Еконт за България, и от Български пощи за чужбина.

  • За поръчки под 50 лв., стойността на доставката е фиксирана на 4.99 лв.
  • За поръчки на обща стойност над 50 лв. доставката е безплатна.
  • За чужбина доставката се изчислява според тарифите на Български пощи, и зависи от избраната държавата, броя, големината и теглото на поръчаните продукти. Крайната стойност се визуализира, преди завършване на поръчката.
  • За поръчка на правен софутер няма доставка. Получавате потребителско име и парола по предоставен имейл след потвърдено заплащане.
Свързани продукти
Сълзи в джобовете
Милена Николова
Български писател
рейтинг:
1%
4,00 лв.
Биологично зеленчукопроизводство. Технология и планиране (домати, краставици, дини, главесто зеле)
Костадин Костадинов; Петър Борисов
Виденов и син & ПантаНео
рейтинг:
1%
50,00 лв.
Справочник 2017 (със списък на разрешените за предлагане на пазара и употреба продукти за растителна защита)
Виденов и син & ПантаНео
рейтинг:
1%
60,00 лв.
В дирене на Еднорога. Стихотворения
Владимир Виденов
Виденов & син
рейтинг:
1%
10,00 лв.
Царевицата - Плевели, болести и неприятели. Торене
Колектив
Виденов и син
рейтинг:
1%
55,00 лв.