Facebook Pixel
Количка 0
0,00 лв.

Счетоводни аспекти в разчетите на бюджетните организации - вземания и задължения

Уникално по рода си издание, посветено на темата за бюджетното счетоводство: Счетоводни аспекти на разчетите в бюджетните организации - вземания и задължения

Какво Ви очаква в съдържанието на изданието:

✦ Същност и класификация на разчетите

✦ Счетоводно отчитане на разчетите с доставчици
➜ Счетоводно отчитане на разчетите с доставчици от страна и чужбина
➜ Счетоводно отчитане на разчетите с доставчици, плащанията по които се отчитат на касова основа в намаление на приходен §§ 24-04 от ЕБК

✦ Счетоводно отчитане на разчетите с клиенти

✦ Счетоводно отчитане на разчетите с персонала
➜ Счетоводно отчитане на разчетите с персонала в бюджетните организации, които са включени в схемата за централизирано разплащане на осигурителните вноски и данъци
➜ Счетоводно отчитане на разчетите с персонала в бюджетните организации, които не са включени в схемата за централизирано разплащане на осигурителните вноски и данъци, в т.ч. и общините
➜ Счетоводно отчитане предоставянето на материални запаси на персонала или на суми към възнагражденията им Предоставяне на безплатно работно и униформено облекло на работниците и служителите
- Предоставяне на безплатно работно и униформено облекло на работниците и служителите
- Предоставяне на парични средства за представително облекло, регламентирано с нормативен акт
- Счетоводно отчитане в детските градини на разходите за храна, която се консумира от децата, непедагогическия персонал и педагогическия персонал
- Предоставяне на стоково-материални запаси на персонала, като начин на погасяване на вече начислени задължения на бюджетната организация към него
- Предоставяне на ваучери за храна на персонала
- Заплащане от бюджетната организация на наем за жилището на служителя
- Заплащане от бюджетната организация за транспорт на служителите
➜ Счетоводно отчитане на персонифицирано вземане от персонала от установени липси
➜ Отчитане на провизии за бъдещи плащания към персонала

✦ Счетоводно отчитане на разчетите със студенти и ученици

✦ Счетоводно отчитане на разчетите с подотчетни лица

✦ Счетоводно отчитане на разчетите по публични вземания и вземания от активирани гаранции, концесии, приватизация и участия
➜ Счетоводно отчитане на разчетите по публични вземания
➜ Счетоводно отчитане на вземанията от активирани гаранции
➜ Счетоводно отчитане на вземанията от концесии
➜ Счетоводно отчитане на вземанията от участия
➜ Счетоводно отчитане на вземанията от приватизация
➜ Счетоводно отчитане на вземанията/задълженията за възстановяване на средства по донорски програми и свързани с тях лихви
- Отчитане на вземанията от небюджетни предприятия и физически лица за възстановяване на средства по донорски програми
- Отчитане на вземанията от бюджетни организации за възстановяване на средства по донорски програми
- Отчитане на задълженията към бюджетни организации за възстановяване на средства по донорски програми
- Отчитане на задълженията към небюджетни организации за възстановяване на средства по донорски програми
- Отчитане на задълженията към чуждестранни лица за възстановяване на средства по донорски програми

✦ Счетоводно отчитане на разчетите за данъци, осигурителни вноски и други операции между бюджетни организации
➜ Счетоводно отчитане на вътрешните разчети
➜ Счетоводно отчитане на разчетите за данъци
- Счетоводно отчитане на разчетите за данъци върху доходите на физически лица
- Счетоводно отчитане на разчетите за данък добавена стойност
- Счетоводно отчитане на разчетите за данък върху приходите от стопанска дейност
- Счетоводно отчитане на разчетите за други държавни данъци
➜ Счетоводно отчитане на разчетите с бюджетни организации от подсектор „Централно управление“ и общини
➜ Счетоводно отчитане на разчетите за осигурителни вноски
➜ Счетоводно отчитане на други разчети със социалноосигурителните фондове
➜ Счетоводно отчитане на други разчети с бюджетни организации

✦ Счетоводно отчитане на разчетите за временни безлихвени заеми и разчетите за постъпления и плащания между бюджетни организации
➜ Отчитане на временните безлихвени заеми
➜ Отчитане на разчетите за поети осигурителни вноски и данъци
➜ Отчитане на разчетите с бюджети и със сметки за средства от Европейския съюз за постъпления и плащания
- Отчитане на събирането на приходи в полза на бюджетна организация чрез други бюджетни организации и лица
- Отчитане на извършването на разходи/придобиване на активи от бюджетна организация чрез други бюджетни организации и лица
- Отчитане на трансфери между бюджетни организации, когато сумите се събират чрез посредничеството на други бюджетни организации
- Отчитане на разчетите между отчетни групи „Бюджет“ и „СЕС“ при получаване и разходване на средства по програми и проекти, подлежащи на отчитане в отчетна група „СЕС“
➜ Отчитане на разчетите между бюджетни организации за временни депозити и гаранции

✦ Счетоводно отчитане на други разчети – за лихви, временни депозити, гаранции и други чужди средства, с други държави, с Европейския съюз и международни организации, други дебитори и кредитори
➜ Счетоводно отчитане на задълженията по временни депозити, гаранции и други чужди средства
➜ Счетоводно отчитане на разчетите с други държави
➜ Счетоводно отчитане на разчетите с Европейския съюз и други международни организации
➜ Счетоводно отчитане на разчетите за лихви по вземания и задължения към Европейския съюз, други международни организации и държави и по други вземания и задължения
➜ Счетоводно отчитане на разчетите с други дебитори и кредитори
- Счетоводно отчитане на операциите по децентрализирано събиране от общински разпоредители на приходи на общината (Отчитане на постъпили такси в детска градина)

✦ Начисляване на провизии и корективи
➜ Начисляване на провизии за задължения
➜ Начисляване на провизии за вземания
➜ Начисляване на корективи за вземания и за задължения
- Начисляване на приходи и разходи в края на отчетната година и корективи за вземания и за задължения
- Начисляване на корективи за вземания и задължения от/към бюджетни организации
➜ Начисляване на корективи за получени помощи и даренияНапишете вашето мнение
Вие оценявате:Счетоводни аспекти в разчетите на бюджетните организации - вземания и задължения
Вашият рейтинг

Поръчките от Онлайн книжарница Ciela.com се доставят от Спиди, Еконт и BoxNow за България, и от Български пощи за чужбина.

  • За поръчки под 50 лв., стойността на доставката е фиксирана на 5,99 лв.
  • За поръчки с BOX NOW доставката е 3,99 лв.
  • За поръчки на обща стойност над 50 лв. доставката е безплатна.
  • За чужбина доставката се изчислява според тарифите на Български пощи, и зависи от избраната държавата, броя, големината и теглото на поръчаните продукти. Крайната стойност се визуализира, преди завършване на поръчката.
  • За поръчка на правен софутер няма доставка. Получавате потребителско име и парола по предоставен имейл след потвърдено заплащане.
Свързани продукти
Съвети за борба с рака
Колектив
РС Издателство и Бизнес Консултации
рейтинг:
1%
25,50 лв.
Софтуер за оценка на служителите
Колектив
РС Издателство и Бизнес Консултации
рейтинг:
1%
99,00 лв.
Документиране и счетоводно отчитане на данъците - Данъчен наръчник за счетоводителя
Евгени Рангелов
РС Издателство и Бизнес Консултации ЕООД
рейтинг:
1%
21,80 лв.
Документиране и счетоводно отчитане на данъците - изменения и допълнения - 2019 г.
Евгени Рангелов
РС Издателство и Бизнес Консултации ЕООД
рейтинг:
1%
21,80 лв.
Документиране и счетоводно отчитане на данъците - изменения и допълнения през 2020 г.
Евгени Рангелов
РС Издателство и Бизнес Консултации ЕООД
рейтинг:
1%
21,80 лв.