Facebook Pixel
Количка 0
0,00 лв.

Общият административен акт

SKU
9789542822974


Regular Price 24,00 лв. Special Price 19,20 лв.

Книгата е посветена на института на общия административен акт в българското административно право. Разгледани са производствата по издаване, оспорване и изпълнение на общи административни актове в Административнопроцесуалния кодекс и в специалните закони. Анализирана е богатата съдебна практика на Върховния административен съд по приложение на института. На основата на преглед на сравнителноправно познатите видове общи административни актове е направен опит за усъвършенстване на легалното определение на общия административен акт и на административнопроцесуалния режим на тези актове. Като цялостен монографичен труд за общия административен акт книгата може да се ползва от всички, които прилагат Административнопроцесуалния кодекс, както и от всички, които имат научен интерес по темата.

Васил Петров е доктор по административно право, съдия в Софийския районен съд, редактор в Професионален правен сайт: „Предизвикай правото!“.-20%

АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРАВО, ПРОБЛЕМЪТ „ВОЛЯ“ И БЪРКАТ ЛИ (СЕ) ПРАВАТА? – д-р Стоян Ставру
ПРЕДГОВОР
УВОД В ИЗСЛЕДВАНЕТО
§ 1. Въведение
§ 2. Цели, предмет и методи на изследването
ГЛАВА ПЪРВА.
ИСТОРИЧЕСКИ И СРАВНИТЕЛНОПРАВЕН ПРОИЗХОД НА ИНСТИТУТА НА ОБЩИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ
§ 1. Общият административен акт в сравнителноправна перспектива
§ 2. Общият административен акт в българското правно развитие
I. Понятието за общ административен акт в българската административноправна доктрина – исторически преглед
II. Общият административен акт в общата теория на правото и в доктрина на различни правни отрасли у нас
ГЛАВА ВТОРА.
ПОНЯТИЕТО ЗА ОБЩ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ В БЪЛГАРСКОТО ПРАВО
§ 1. Основи за изграждане на понятието за общ административен акт в българското право
I. Общият административен акт в практиката на Върховния административен съд по АПК
II. Общият административен акт в действащи специални закони
§ 2. Понятие за общ административен акт
I. Общият административен акт и общата теория на правото
II. Единно понятие за общ административен акт
III. Административноправна дефиниция
§ 3. Видове общи административни актове
I. Общи класификации
II. Специални класификации на общите административни актове
§ 4. Разграничения и съпоставки на общия административен акт с други актове на адми нис тра ция та
I. Общият административен акт и финансовият план
II. Общият административен акт и организационният административен акт
III. Общият административен акт и принудителните административни мерки
ГЛАВА ТРЕТА.
ИЗДАВАНЕ НА ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ПО АПК
§ 1. Производството за издаване на общи административни актове по Административнопроцесуалния кодекс като производство по защита на колективен интерес
§ 2. Режим на издаване на общи административни актове по АПК
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА.
ОСПОРВАНЕ НА ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН РЕД
§ 1. Общи положения на оспорването по административен ред
§ 2. Възникване и упражняване на правото на оспорване. Производство по оспорването по административен ред
§ 3. Правомощия на по-горестоящия административен орган. Актове по оспорването
§ 4. Сроковете за произнасяне на по-горестоящия административен орган
§ 5. Съотношение между производството по оспорване по административен ред и производството по оспорване по съдебен ред
ГЛАВА ПЕТА.
ПРАВОРАЗДАВАТЕЛЕН НАДЗОР НАД ОБЩИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ
§ 1. Общи бележки. Първоинстанционно съдебно производство по АПК
§ 2. Право на жалба и правомощие за протест срещу общ административен акт пред съда
§ 3. Производство по оспорването пред първата инстанция
§ 4. Спиране на изпълнението на общия административен акт
§ 5. Основания за оспорване на общи административни актове
§ 6. Съдебното решение по оспорването на първоинстанционния съд
§ 7. Оспорване на общи административ ни актове пред особени юрисдикции
§ 8. Касационно оспорване
§ 9. Отмяна на влязло в сила съдебно решение
ГЛАВА ШЕСТА.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ И НА СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ ПО ДЕЛА С ОСПОРЕНИ ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ
§ 1. Предварителната изпълнимост на общите административни актове
§ 2. Изпълнение на общи административ ни актове и съдебни решения по дела с предмет оспорени общи административ ни актове
ГЛАВА СЕДМА. ОБЩИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ ПО НЯКОИ СПЕЦИАЛНИ ЗАКОНИ
§ 1. Общият административен акт и устройството на територията
I. Актът за налагане на строителна забрана – правна същност и ред за защита
II. Плановете по ЗУТ като административ ни актове
§ 2. Административни актове условия и общият административен акт
§ 3. Общият административен акт в екологическото право
§ 4. Общият административен акт и актове на плановото извършване на икономическа дейност
§ 5. Общият административен акт и трудовото право
I. Административният акт на министъра на труда и социалната политика по чл. 51б, ал. 4 от Кодекса на труда
II. Общият административен акт и правомощието на Министерския съвет да размества почивни дни
ИЗВОДИ И ОБОБЩЕНИЯ
§ 1. Теоретични обобщения
§ 2. Предложения de lege ferenda

БИБЛИОГРАФИЯНапишете вашето мнение
Вие оценявате:Общият административен акт
Вашият рейтинг

Поръчките от Онлайн книжарница Ciela.com се доставят от Спиди и Еконт за България, и от Български пощи за чужбина.

  • За поръчки под 50 лв., стойността на доставката е фиксирана на 4.99 лв.
  • За поръчки на обща стойност над 50 лв. доставката е безплатна.
  • Доставката до книжарница Ciela Books & Music - Граф Игнатиев е безплатна.
  • За чужбина доставката се изчислява според тарифите на Български пощи, и зависи от избраната държавата, броя, големината и теглото на поръчаните продукти. Крайната стойност се визуализира, преди завършване на поръчката.
Свързани продукти
-20%
Наказателно право - Особена част - Престъпления против собствеността
проф. д-р Александър Стойнов
СИЕЛА
рейтинг:
1%
Regular Price 23,00 лв. Special Price 18,40 лв.
-20%
Войната за вдигнатия капак на тоалетната чиния - Защо мъжете не чуват, а жените не могат да се ориентират по карта
Алън и Барбара Пийз
Сиела
рейтинг:
100%
Regular Price 16,00 лв. Special Price 12,80 лв.
-20%
Ерик - Истории от света на диска
Тери Пратчет
Сиела
рейтинг:
1%
Regular Price 17,90 лв. Special Price 14,32 лв.
-20%
Публичноправни проблеми на трудовото право
Васил Петров
СИЕЛА
рейтинг:
1%
Regular Price 16,00 лв. Special Price 12,80 лв.
Проблеми на българското наследствено право - Статии, библиографии
Васил Петров
Нова звезда
рейтинг:
1%
18,00 лв.