Facebook Pixel
Количка 0
0,00 лв.

Административно право и административен процес - Страница 5

Артикули 201-250 от 461

Настрой възходяща посока
на страница
Страница
 1. Наредба №4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителни и канализационни системи
  Не е наличен
 2. Норми за проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации
  Не е наличен
 3. Норми за проектиране на сгради за битови услуги на населението
  Не е наличен
  Норми за проектиране на сгради за битови услуги на населението
  рейтинг:
  1%
  5,80 лв.
 4. Обществени поръчки. В сила от 01.10.2004
  Не е наличен
  Обществени поръчки. В сила от 01.10.2004
  рейтинг:
  1%
  5,50 лв.
 5. Правила за приемане на земни работи и земни съоръжения
  Не е наличен
  Правила за приемане на земни работи и земни съоръжения
  рейтинг:
  1%
  3,80 лв.
 6. Промишлени предприятия. Норми за проектиране
  Не е наличен
  Промишлени предприятия. Норми за проектиране
  рейтинг:
  1%
  7,00 лв.
 7. Търговски магазини. Заведения за обществено хранене
  Не е наличен
  Търговски магазини. Заведения за обществено хранене
  рейтинг:
  1%
  5,00 лв.
 8. Указания по прилагането на ЗУТ и подзаконовите наредби.Съдебна практика
  Не е наличен
 9. Уедрени Строителни Норми - 10: Топлинни и хладилни изолации
  Не е наличен
  Уедрени Строителни Норми - 10: Топлинни и хладилни изолации
  рейтинг:
  1%
  6,50 лв.
 10. Уедрени Сметни Норми - 6: Монтаж на силнотокови кабели; Уедрени Сметни Норми - 7: Общостроителни работи по кабелни линии
  Не е наличен
 11. Уедрени Сметни Норми -8: Монтаж на отоплителни, вентилационни, климатични инсталации, кухненски, хладилни, перални уредби
  Не е наличен
 12. Закон за МВР.Правилник за прилагане.Изменения 1.02.2005
  Не е наличен
  Закон за МВР.Правилник за прилагане.Изменения 1.02.2005
  рейтинг:
  1%
  3,50 лв.
 13. Административни сгради.Складове с общо предназначение
  Не е наличен
  Административни сгради.Складове с общо предназначение
  рейтинг:
  1%
  3,60 лв.
 14. Външни мрежи и съоръжения за водоснабдяване, канализация и топлоснабдяване - Правилник за извършване и приемане на строителните и монтажните работи
  Не е наличен
 15. Инструкция №3 за прилагане на раздел IV
  Не е наличен
  Инструкция №3 за прилагане на раздел IV
  рейтинг:
  1%
  3,00 лв.
 16. Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ
  Не е наличен
 17. Наредба № 2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортни системи на урбанизираните територии
  Не е наличен
 18. Наредба № 6 и Наредба № 7 към ЗУТ
  Не е наличен
  Наредба № 6 и Наредба № 7 към ЗУТ
  рейтинг:
  1%
  6,00 лв.
 19. Наредба номер 2 за противопожарните строително-технически норми; Противопожарни строително-технически норми
  Не е наличен
 20. Наредба №3 за устройството на електрическите уредби ... / в сила от 15.01.2005
  Не е наличен
 21. Опазване на обществения ред – част I
  Не е наличен
  Опазване на обществения ред – част I
  рейтинг:
  1%
  6,40 лв.
 22. Проектни интервенции в образованието
  Проектни интервенции в образованието
  рейтинг:
  1%
  9,80 лв.
 23. Бизнесът - частна охранителна дейност
  Не е наличен
  Бизнесът - частна охранителна дейност
  рейтинг:
  1%
  9,90 лв.
 24. Закон за пчеларството / 10.06.2003 г.
  Не е наличен
  Закон за пчеларството / 10.06.2003 г.
  рейтинг:
  1%
  2,50 лв.
 25. Процедури по закона за устройството на територията
  Не е наличен
  Процедури по закона за устройството на територията
  СИЕЛА
  рейтинг:
  1%
  7,00 лв.
 26. Административен контрол. Контролна компетентност на изпълнителната власт
  Не е наличен
 27. Съдебна практика по Закон за собствеността / Закон за наследството
  Не е наличен
  Съдебна практика по Закон за собствеността / Закон за наследството
  рейтинг:
  1%
  8,00 лв.
 28. Правилник за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража
  Не е наличен
 29. Закон за Министерството на вътрешните работи
  Не е наличен
  Закон за Министерството на вътрешните работи
  рейтинг:
  1%
  7,50 лв.
 30. Гражданска регистрация на лицата
  Не е наличен
  Гражданска регистрация на лицата
  рейтинг:
  1%
  5,30 лв.
 31. Парламентаризъм и правова държава в България. Принципи и практики
 32. Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България
  Не е наличен
  Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България
  рейтинг:
  1%
  3,90 лв.
 33. Обществени поръчки. Сборник нормативни актове/2005
  Обществени поръчки. Сборник нормативни актове/2005
  рейтинг:
  1%
  4,50 лв.
 34. Закон за адвокатурата
  Не е наличен
  Закон за адвокатурата
  рейтинг:
  1%
  2,50 лв.
 35. Закон за околната среда. Закон за водите. Закон за управление на отпадъците 2004
  Не е наличен
 36. Закон за обществените прочъки.Правилник за прилагане на ЗОП/комплект
  Не е наличен
  Закон за обществените прочъки.Правилник за прилагане на ЗОП/комплект
  рейтинг:
  1%
  3,90 лв.
 37. Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки
  Не е наличен
  Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки
  рейтинг:
  1%
  2,50 лв.
 38. Основи на публичното право: Лекционен курс.
  -20%
  Не е наличен
  Основи на публичното право: Лекционен курс.
  рейтинг:
  1%
  Regular Price 22,00 лв. Special Price 17,60 лв.
 39. Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране
  Не е наличен
 40. НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ. ЕДИНЕН КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА. НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ. 130 ПРИМЕРНИ ДЛЪЖНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 41. Процедури и приложни документи по устройство на територията и по строителството
  Не е наличен
 42. Издаване на индивидуални административни актове 2004 + CD
  -20%
  Не е наличен
  Издаване на индивидуални административни актове 2004 + CD
  рейтинг:
  1%
  Regular Price 15,00 лв. Special Price 12,00 лв.
 43. Висше образование
  Не е наличен
  Висше образование
  рейтинг:
  1%
  3,60 лв.
 44. Инструкция № 1 за работата и взаимодействието на органите на предварителното разследване
  Не е наличен
 45. Закон за чужденците в Република България. Нормативни актове
  Не е наличен
  Закон за чужденците в Република България. Нормативни актове
  рейтинг:
  1%
  3,50 лв.
 46. Закон за кадастъра и имотния регистър
  Не е наличен
  Закон за кадастъра и имотния регистър
  рейтинг:
  1%
  3,60 лв.
 47. Закон за обществените поръчки
  Не е наличен
  Закон за обществените поръчки
  рейтинг:
  1%
  2,50 лв.
 48. Предварително разследване (подзаконови нормативни актове)
  Не е наличен
  Предварително разследване (подзаконови нормативни актове)
  рейтинг:
  1%
  4,80 лв.
 49. Президентът в българския конституционен модел
  Президентът в българския конституционен модел
  рейтинг:
  1%
  12,80 лв.
 50. Закон за обществените поръчки. Коментар
  Не е наличен
  Закон за обществените поръчки. Коментар
  рейтинг:
  1%
  16,80 лв.

Артикули 201-250 от 461

Настрой възходяща посока
на страница
Страница