Facebook Pixel
Количка 0
0,00 лв.

Административно право и административен процес - Страница 4

Артикули 151-200 от 461

Настрой възходяща посока
на страница
Страница
 1. Гражданска регистрация на лицата
  Не е наличен
  Гражданска регистрация на лицата
  рейтинг:
  1%
  7,80 лв.
 2. Социално осигуряване 2010 година: Държавно обществено осигуряване. Допълнително пенсионно осигуряване
  Не е наличен
 3. ОБЕЗПЕЧАВАНЕ И СЪБИРАНЕ НА ПУБЛИЧНИ И ЧАСТНИ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ВЗЕМАНИЯ
  -20%
  Не е наличен
  ОБЕЗПЕЧАВАНЕ И СЪБИРАНЕ НА ПУБЛИЧНИ И ЧАСТНИ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ВЗЕМАНИЯ
  рейтинг:
  1%
  Regular Price 14,00 лв. Special Price 11,20 лв.
 4. Съсобственост - Правни аспекти - Сиби - онлайн книжарница Сиела | Ciela.com
  Съсобственост - Правни аспекти
  рейтинг:
  1%
  19,00 лв.
 5. Кодекс за социално осигуряване
  Не е наличен
  Кодекс за социално осигуряване
  рейтинг:
  1%
  7,50 лв.
 6. Закон за задълженията и договорите
  Не е наличен
  Закон за задълженията и договорите
  рейтинг:
  1%
  7,90 лв.
 7. Съотношения на европейското административно право с българското административно право
  -20%
  Не е наличен
  Съотношения на европейското административно право с българското административно право
  рейтинг:
  1%
  Regular Price 17,00 лв. Special Price 13,60 лв.
 8. Пътеводител за електронно правителство
  Не е наличен
  Пътеводител за електронно правителство
  рейтинг:
  1%
  17,00 лв.
 9. Закон за опазване на околната среда
  Не е наличен
  Закон за опазване на околната среда
  рейтинг:
  1%
  5,40 лв.
 10. Наредба № 7 от 22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони
  Не е наличен
 11. Закон за защита на класифицираната информация + Правилник . Закон за достъп до обществена информация. Закон за защита на личните данни.
  Не е наличен
 12. Административна практика на НОИ / 2000-2005 - ситуации, казуси, решения
  Не е наличен
 13. Обществени поръчки. Сборник нормативни актове/2005
  Обществени поръчки. Сборник нормативни актове/2005
  рейтинг:
  1%
  6,00 лв.
 14. Наредба №4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации
  Не е наличен
 15. Конституция на Република България - Скорпио - онлайн книжарница Сиела | Ciela.com
  Конституция на Република България
  рейтинг:
  1%
  2,50 лв.
 16. Международноправни актове в областта на околната среда
  Не е наличен
  Международноправни актове в областта на околната среда
  рейтинг:
  1%
  10,00 лв.
 17. Контрол на пътното движение
  Не е наличен
  Контрол на пътното движение
  рейтинг:
  1%
  16,00 лв.
 18. Наредба № 7.Правила и нормативи
  Не е наличен
  Наредба № 7.Правила и нормативи
  рейтинг:
  1%
  2,60 лв.
 19. Наредба №8. Устройствени схеми и планове
  Не е наличен
  Наредба №8. Устройствени схеми и планове
  рейтинг:
  1%
  2,30 лв.
 20. Закон за регистър Булстат
  Не е наличен
  Закон за регистър Булстат
  рейтинг:
  1%
  1,90 лв.
 21. Здравословни и безопасни условия на труд /2005
  Здравословни и безопасни условия на труд /2005
  рейтинг:
  1%
  18,00 лв.
 22. Касационна практика по административнонаказателни дела на Софийски градски съд 2003-2005
 23. Процедури и приложни документи по данъчно производство
  Не е наличен
 24. Земеделски земи (собственост, ползване, аренда)
  Не е наличен
  Земеделски земи (собственост, ползване, аренда)
  рейтинг:
  1%
  9,50 лв.
 25. Закон за митниците
  Не е наличен
  Закон за митниците
  рейтинг:
  1%
  1,00 лв.
 26. Натоварвания и въздействия върху сгради и съоръжения / С изменения 2005 г.
  Натоварвания и въздействия върху сгради и съоръжения / С изменения 2005 г.
  рейтинг:
  1%
  6,00 лв.
 27. Интелектуална собственост/Закон за авторското право.Закон за патентите 2005
  Не е наличен
 28. Касационна практика по административно-наказателни дела. Данъци и счетоводство 2005
  Не е наличен
 29. Закон за частните съдебни изпълнители
  Не е наличен
  Закон за частните съдебни изпълнители
  рейтинг:
  1%
  1,90 лв.
 30. Наредба №14 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната...и наредба №15 за структурата и съдържанието на...
  Не е наличен
 31. Закон за кадастъра и имотния регистър - изд. 2004 г. Книга 28. Раздел I: Общи нормативни документи
  Не е наличен
 32. Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове - изд. 2005 г.Книга 8. Раздел I: Общи нормативни документи
  Не е наличен
 33. Административно право
  Не е наличен
  Административно право
  рейтинг:
  1%
  15,00 лв.
 34. Обида и клевета в практиката на Софийския районен съд
  Не е наличен
  Обида и клевета в практиката на Софийския районен съд
  рейтинг:
  1%
  15,00 лв.
 35. Престъпления и нарушения против данъчната система
  Не е наличен
  Престъпления и нарушения против данъчната система
  рейтинг:
  1%
  5,50 лв.
 36. Енергийна ефективност на сградния фонд - сборник
  Не е наличен
  Енергийна ефективност на сградния фонд - сборник
  рейтинг:
  1%
  5,00 лв.
 37. Наредба № 4 за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради; Наредба № 8 за мълниезащитата на сгради
  Не е наличен
 38. Наредба № 2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи/ В сила от 19.04.2005
  Не е наличен
 39. Избори 2005
  Избори 2005
  рейтинг:
  1%
  3,20 лв.
 40. Преговори за сключване на договор и преддоговорна отговорност
  Преговори за сключване на договор и преддоговорна отговорност
  рейтинг:
  1%
  14,00 лв.
 41. Закон за водите
  Не е наличен
  Закон за водите
  рейтинг:
  1%
  4,80 лв.
 42. Указания по нормативната уредба за строителство на МРРБ,ДНСК и др./до 28.02.2005 г.
  Не е наличен
 43. Наредба № 6 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение.. на природен газ
  Не е наличен
 44. Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност
  Не е наличен
 45. Наредба № 7 за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради
  Не е наличен
  Наредба № 7 за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради
  рейтинг:
  1%
  6,00 лв.
 46. Конституционно правосъдие на Република България
  -20%
  Не е наличен
  Конституционно правосъдие на Република България
  рейтинг:
  1%
  Regular Price 16,00 лв. Special Price 12,80 лв.
 47. Закон за обществените поръчки
  Не е наличен
  Закон за обществените поръчки
  СИЕЛА
  рейтинг:
  1%
  5,00 лв.
 48. Закон за паметниците на културата и музеите
  Закон за паметниците на културата и музеите
  рейтинг:
  1%
  3,80 лв.
 49. Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност
  Не е наличен
 50. Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор...
  Не е наличен

Артикули 151-200 от 461

Настрой възходяща посока
на страница
Страница