Facebook Pixel
Количка 0
0,00 лв.

СИЕЛА КАРТА ЗА ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ

Заповядайте в програма „ЛОЯЛЕН КЛИЕНТ” на книжарници Сиела и се възползвайте от атрактивни отстъпки на база натрупан оборот и специални предложения.

За да Ви бъде издадена карта за лоялност във физическите обекти на книжарници Сиела е необходимо да поръчате продукти на стойност равна или по-голяма от 100 лв., след което да попълните формуляр-заявление и да го предадете на касата, където ще получите Вашата карта. За онлайн книжарница Сиела - Ciela.com картата става активна, след като си направите регистрация на следния линк - https://ciela.com/customer/account/create/ и ни препратите потвърждението за регистрацията, което ще получите на имейл адреса си, заедно с кода на вече издадената Ви карта, на електронна поща [email protected]

За издаване на карта онлайн е необходимо първо да се регистрирате на Ciela.com през следния линк - https://ciela.com/customer/account/create/, след което е нужно да имате успешно платени поръчки на обща стойност равна или по-голяма от 100 лв., направени след логване в профила Ви. След което може да попълните заявлението на следния адрес - https://ciela.com/loyalty-card. Ние ще проверим в профила Ви, дали отговаряте на условията, и ако е така, ще Ви изпратим картата за Ваша сметка до адреса, посочен в заявлението.

Карти заявени през онлайн книжарница Сиела - Ciela.com не могат да бъдат получени във физическите ни книжарници.

Общи условия по програма „Лоялни клиенти” на Сиела за издаване на карта „Лоялни клиенти”

1) Договорни страни:

Издателят на карта по програма „ЛОЯЛЕН КЛИЕНТ” на Сиела, наричана по-долу за краткост „КАРТА”, е „Сиела Норма” АД, с ЕИК 130 199 580, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Владимир Вазов” №9, наричан по-долу „СИЕЛА”. Заявителят, наричан по-долу „КЛИЕНТ”, възлага на СИЕЛА да издаде карта „ЛОЯЛЕН КЛИЕНТ”, която може да се използва във всички книжарници на СИЕЛА на територията на Република България. Клиент може да бъде всяко физическо и всяко юридическо лице, закупило еднократно стоки от книжарници СИЕЛА на сума равна или по-голяма от 100 лв. Издадените карти са собственост на СИЕЛА и могат да бъдат изискани обратно по всяко време. СИЕЛА може да отхвърли заявление за издаване на карта, без да посочва основания за това.

2) Издаване и употреба на картата:

Издаването на картата е безплатно и се извършва от СИЕЛА по подадено от КЛИЕНТА писмено заявление по образец или по електронна поща на адрес: [email protected], само в случай, че клиента отговаря на условията и изискванията за издаване. Заявлението може да се получи във всяка книжарница на СИЕЛА, както и да свалите от интернет страницата www.ciela.com .

Клиентът има право да използва картата във всички книжарници на СИЕЛА, включително в електронния магазин www.ciela.com. Клиентската карта не е банкова карта и средство за разплащане. Карти не могат да бъдат прехвърляни или използвани от трети лица.

3) Натрупване на оборот и отстъпка:

КЛИЕНТЪТ натрупва оборот по картата от момента на нейното издаване неограничено време. При закупуване на стоки от СИЕЛА върху картата се начислява оборот, равен на стойността на направената покупка. За натрупване на оборот КЛИЕНТЪТ трябва да представи клиентската си карта на касата преди заплащане на покупката. В случай че КЛИЕНТЪТ е заплатил без да представи картата, оборотът от покупката не може да бъде начислен впоследствие.

За покупки през интернет магазина, оборота се натрупва, като преди да завършите поръчката си, като регистриран и логнат потребител, в полето "Коментар" запишете, че притежавате такава карта, както и номера на картата. След като завършите успешно поръчката си, ще получите мейл за потвърждение, който е нужно да ни препратите с прикачени снимки на самата карта на [email protected]

Тютюневите изделия са изключени от програмата „ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ”, като при тяхната покупка по картата се начислява оборот, но същият не се включва при изчисляването на отстъпката.

Оборотът от картата се натрупва като общ оборот по сметка. На база размера на оборота, натрупан върху клиентската карта, КЛИЕНТЪТ получава отстъпка. Размерът на отстъпката се определя по следния начин: 

Статус на клиента

Бронзов статус

Сребърен статус

Златен статус

Платинен клиент

Натрупан оборот

101-500 лв.

501-1000 лв.

1001-5000 лв.

Над 5001 лв.

Тютюневи изделия и ваучери

0%

0%

0%

0%

Група промоция

0%

1%

2%

3%

Група намалени цени

0%

1%

2%

3%

Група хардуер

0%

1%

2%

3%

Други групи стоки

6%

8%

10%

12%

4) Процедура и отговорност при загуба:

Ако картата бъде загубена или открадната, КЛИЕНТЪТ трябва да уведоми за това в най-близката книжарница СИЕЛА, да се обади всеки работен ден от 8:30 до 17:00 на следния телефонен номер: 0800 1 25 25. На клиента ще бъде издадена нова клиентска карта съгласно описаната процедура в т. 2. Натрупаният оборот по загубената/откраднатата карта се прехвърля по новоиздадената карта. Изгубената карта ще бъде деактивирана и ако бъде намерена, тя следва да бъде предадена незабавно на СИЕЛА.

5) Блокиране на клиентска карта:

Сиела има право да блокира карта, за която е съобщено, че е загубена или открадната, като задължително уведомява притежателя й на посочената от него в заявлението електронна поща.

6) Уведомление при промяна:

КЛИЕНТЪТ е длъжен, в писмена форма по електронна поща или в една от книжарници Сиела да уведоми при всяка промяна на неговия адрес, на наименованието или на данни на фирмата. Ако СИЕЛА не е уведомена за промяната, всички съобщения, изпратени на последния известен адрес, ще се считат за надлежно изпратени.

7) Промяна на общите условия:

СИЕЛА има правото по всяко време да променя общите условия и процедурата по предоставяне на отстъпки и натрупване на оборот. Клиентите могат да бъдат уведомени за всички промени на общите условия чрез интернет страницата на www.ciela.com. Сиела си запазва правото по всяко време временно да преустановява натрупването на оборот поради непреодолима сила или техническа повреда.

8) Защита на личните данни:

КЛИЕНТЪТ декларира, че е съгласен всички предоставени от него данни да бъдат използвани за целите на изготвянето на маркетингови проучвания и събирането на информация от СИЕЛА, предоставяни на маркетингови и консултантски фирми, с които СИЕЛА има сключени договори. При оттегляне на това съгласие, услугата по програмата „ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ” се прекратява и КЛИЕНТЪТ е длъжен да върне картата.

9) Обхват и допълнителни условия:

Тези общи условия се прилагат и спрямо потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, освен ако не противоречат на разпоредбите на този закон.

10) Компетентност:

При възникване на спор се прилага българското законодателство, като спорът ще бъде отнесен до съответния компетентен съд.

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТА ЗА ЛОЯЛЕН КЛИЕНТ НА КНИЖАРНИЦИ СИЕЛА

 

 

Дата на издаване _ _/ _ _/ _ _ _ _ год.

Номер на карта _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Госпожа _, Госпожица _, Господин _.

Физическо лице _, Юридическо лице _

Име: _______________________________________________________________________

Фамилия: ___________________________________________________________________

Име на фирма: _______________________________________________________________

ИН: ___________________________ ИН по ДДС: _______________________

Пощенски код: _ _ _ _ Населено място:_______________________________________

бул., ул., №: __________________________________________________________________

ж.к./бл./вх./ап.:______________________________________________________________

Телефон:__________________________ Мобилен телефон:_________________________

Електронна поща: ___________________

Дата на раждане: ____________________

 

Съгласен съм Всички предоставени от мен данни да бъдат използвани за целите на изготвянето на маркетингови проучвания и събирането на информация от СИЕЛА, предоставяни на маркетингови и консултантски фирми, с които СИЕЛА има сключени договори. Съгласен съм да получавам по електронна поща информация за нови продукти, промоции и друга маркетингова информация. При оттегляне на тези съгласия, услугата по програмата „ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ” се прекратява и ще върна картата.Запознат съм с общите условия, за издаване на клиентска карта.

 

 

Подпис: _______________________