Facebook Pixel
Количка 0
0,00 лв.

Апис

Артикули 1-50 от 74

Настрой възходяща посока
на страница
Страница
 • В момента четете страница 1
 • Страница 2
 1. Търговско право. Обща част. Търговци
  Не е наличен
  Търговско право. Обща част. Търговци
  рейтинг:
  1%
  23,00 лв.
 2. Съдебни актове в производството по несъстоятелност 2007-2012
  Не е наличен
 3. Граждански процесуален кодекс
  Не е наличен
  Граждански процесуален кодекс
  рейтинг:
  1%
  6,00 лв.
 4. Осигуряването в практиката на предприятието 2005
  Не е наличен
  Осигуряването в практиката на предприятието 2005
  рейтинг:
  1%
  21,60 лв.
 5. Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия
  Не е наличен
  Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия
  рейтинг:
  1%
  22,80 лв.
 6. Данъчно законодателство 2005
  Не е наличен
  Данъчно законодателство 2005
  рейтинг:
  1%
  21,60 лв.
 7. Годишни финансови отчети 2004
  Не е наличен
  Годишни финансови отчети 2004
  рейтинг:
  1%
  22,80 лв.
 8. Кодекс на труда. Коментар 2004
  Не е наличен
  Кодекс на труда. Коментар 2004
  рейтинг:
  1%
  18,00 лв.
 9. Осигуряването в практиката на предприятието 2004
  Не е наличен
  Осигуряването в практиката на предприятието 2004
  рейтинг:
  1%
  21,60 лв.
 10. Административни нарушения и наказания според данъчните закони 2004 г.
  Не е наличен
 11. Закон за обществените поръчки. Коментар
  Не е наличен
  Закон за обществените поръчки. Коментар
  рейтинг:
  1%
  16,80 лв.
 12. Възнаграждения и обезщетения. Правна уредба, данъци и осигуряване, счетоводно отчитане 2004
  Не е наличен
 13. Данъчно законодателство 2004
  Не е наличен
  Данъчно законодателство 2004
  рейтинг:
  1%
  22,80 лв.
 14. Трудови отношения, държавна служба, обществено осигуряване - актуално. 1/2004
  Не е наличен
 15. Годишни финансови отчети на бюджетните организации 2003
  Не е наличен
 16. Наръчник за работа с персонала
  Не е наличен
  Наръчник за работа с персонала
  рейтинг:
  1%
  16,80 лв.
 17. Годишен финансов отчет на организации със специфични дейности и предприятия-нетърговци – 2003 г.
  Не е наличен
 18. Едноличният търговец
  Не е наличен
  Едноличният търговец
  рейтинг:
  1%
  18,00 лв.
 19. Търговско право за счетоводители
  Не е наличен
  Търговско право за счетоводители
  рейтинг:
  1%
  18,00 лв.
 20. Търговско право за счетоводители
  Не е наличен
  Търговско право за счетоводители
  рейтинг:
  1%
  18,00 лв.
 21. Възнаграждения и обезщетения 2003. Правна уредба, данъци и осигуряване, счетоводно отчитане
  Не е наличен
 22. Наръчник за работа с персонала
  Не е наличен
  Наръчник за работа с персонала
  рейтинг:
  1%
  16,20 лв.
 23. Социален мениджмънт
  Не е наличен
  Социален мениджмънт
  рейтинг:
  1%
  18,00 лв.
 24. Осигуряването в практиката на предприятието
  Не е наличен
  Осигуряването в практиката на предприятието
  рейтинг:
  1%
  21,60 лв.
 25. Счетоводна практика на стопанското предприятие. Том първи. Нормативна уредба
  Не е наличен
 26. Годишни финансови отчети на бюджетните организации 2002. Том 2
  Не е наличен
 27. Указания на Министерството на финансите по годишна счетоводно и данъчно приключване. Становища по оценките и данъчно третиране на ДМА при прилагане на новото счетоводно законодателство
  Не е наличен
 28. Годишен финансов отчет на строителното предприятие 2003
  Не е наличен
  Годишен финансов отчет на строителното предприятие 2003
  рейтинг:
  1%
  17,40 лв.
 29. Регистрация на трудовите договори. Минимални осигурителни прагове. Национална класификация на професиите. Национална класификация на икономическите дейности . 2003 г.
  Не е наличен
 30. Данъчно законодателство 2003. Коментари
  Не е наличен
  Данъчно законодателство 2003. Коментари
  рейтинг:
  1%
  22,80 лв.
 31. Коментар по прилагане на Международните счетоводни стандарти
  Не е наличен
  Коментар по прилагане на Международните счетоводни стандарти
  рейтинг:
  1%
  18,00 лв.
 32. Годишен финансов отчет на специфични дейности и предприятия-нетърговци
  Не е наличен
  Годишен финансов отчет на специфични дейности и предприятия-нетърговци
  рейтинг:
  1%
  16,80 лв.
 33. Годишни финансови отчети на бюджeтните организации 2002
  Не е наличен
  Годишни финансови отчети на бюджeтните организации 2002
  рейтинг:
  1%
  16,20 лв.
 34. Работно време, почивки, отпуски
  Не е наличен
  Работно време, почивки, отпуски
  рейтинг:
  1%
  14,40 лв.
 35. Съставяне на индивидуален сметкоплан и трансформиране на счетоводните сметки
  Не е наличен
 36. Трудови договори
  Не е наличен
  Трудови договори
  рейтинг:
  1%
  15,85 лв.
 37. Изменения в Закона за данък върху дoбавената стойнoст
  Не е наличен
  Изменения в Закона за данък върху дoбавената стойнoст
  рейтинг:
  1%
  9,90 лв.
 38. Административни нарушения и наказания според данъчните закони 2002
  Не е наличен
  Административни нарушения и наказания според данъчните закони 2002
  рейтинг:
  1%
  16,20 лв.
 39. Социално и здравно осигуряване в практиката на предприятието
  Не е наличен
 40. Уволненията. Правна уредба. Последици за страните. Обезщетения и специална закрила
  Не е наличен
 41. Национални счетоводни стандарти. Примерен национален сметкоплан. Закон за счетоводството. Закон за независимия финансов одит
  Не е наличен
 42. Новият семеен кодекс. Семейството - гнездо или клетка?
  Не е наличен
  Новият семеен кодекс. Семейството - гнездо или клетка?
  рейтинг:
  1%
  4,00 лв.
 43. Законът за управление на етажната собственост. За мира и войната между съседите
  Не е наличен
 44. Наръчник на кмета и счетоводителя на общината и кметството 2009
  Не е наличен
  Наръчник на кмета и счетоводителя на общината и кметството 2009
  рейтинг:
  1%
  33,60 лв.
 45. Наръчник на училищния директор и счетоводител 2009
  Не е наличен
  Наръчник на училищния директор и счетоводител 2009
  рейтинг:
  1%
  33,60 лв.
 46. Наръчник по бюджетно счетоводство 2009
  Не е наличен
  Наръчник по бюджетно счетоводство 2009
  рейтинг:
  1%
  33,60 лв.
 47. Данъчно законодателство 2009
  Данъчно законодателство 2009
  рейтинг:
  1%
  28,80 лв.
 48. Данъчно облагане 2009 / Апис
  Данъчно облагане 2009 / Апис
  рейтинг:
  1%
  23,00 лв.
 49. Годишен финансов отчет 2006: Данъчно облагане
  Не е наличен
  Годишен финансов отчет 2006: Данъчно облагане
  рейтинг:
  1%
  21,60 лв.
 50. Кодекс на труда - Коментар
  Не е наличен
  Кодекс на труда - Коментар
  рейтинг:
  1%
  19,80 лв.

Артикули 1-50 от 74

Настрой възходяща посока
на страница
Страница
 • В момента четете страница 1
 • Страница 2