Facebook Pixel
Онлайн книжарница поръчка на нови книги online Интернет книжарница
Разширено търсене
Любими 0 добавени
0 Кошница 0,00 лв.
080012525
Онлайн книжарница поръчка на нови книги online Интернет книжарница
0 Кошница 0,00 лв.

Регистрация

Лични данни

Полетата отбелязани със звезда “ * ” са задължителни за попълване.

Данни за вход

Имате Facebook?

За улеснение използвай твоя Facebook акаунт, за да се регистрираш:

Вход чрез Facebook

Общи условия

Общи условия за покупко-продажба през уебсайта за електронна търговия CIELA.COM

Успешно завършени поръчки на сайта Ciela.com се обработват в рамките на до 5 работни дни или повече, в зависимост от натовареността на електронната книжарница и спецификата на избраните продукти (за музика, учебници и др. е възможно допълнително забавяне)


Вида на услугата за доставка, предоставена от куриерската компания - експресна или икономична - не определя времето за обработка на самата поръчка, а само деня за доставка, след като поръчката е вече обработена и предадена на куриера за доставка.

Чл. 1. Hacтoящитe oбщи ycлoвия ca пpeднaзнaчeни зa peгyлиpaнe нa oтнoшeниятa мeждy Сиела Норма АД, EИK 130199580, cъc ceдaлищe и aдpec нa yпpaвлeниe: гp. Coфия, бyл. Владимир Вазов № 9, нapичaнo пo-дoлy зa ĸpaтĸocт ДOCTABЧИK, и ĸлиeнтитe, нapичaни пo-дoлy ΠOЛЗBATEЛИ, нa плaтфopмaтa зa eлeĸтpoннa тъpгoвия Ciela.com, нapичaнa пo-дoлy CIELA.COM.

1. Дефиниции

При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

1.1. „Уебсайт/сайт” ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

1.2. e-mail: [email protected]

1.3. “WWW.CIELA.COM” е уебсайт за електронна търговия, който е съставна и обособена част от CIELA.COM - виртуален информационен ресурс в Интернет за продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Клиента.

1.4. „Клиент” е физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице, което е регистрирано в CIELA.COM и се е съгласило с настоящите Общи условия.

1.5. „Клиенстки профил” е обособена част CIELA.COM, съдържаща информация за Клиентa, предоставена от Клиента при регистрацията му и съхранявана от CIELA.COM, като достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Клиентският профил дава възможност на Клиента да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, записите в адресната книга, да има достъп до информация за всички свои заявки за закупуване на стоки от магазина за електронна търговия CIELA.COM, да променя паролата си за достъп и др.

1.6. „Потребителско име” е избран от Клиента уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в CIELA.COM.

1.7. „Парола” е избран от Клиента код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в CIELA.COM стоки и услуги.

1.8. „Издател” е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие издава книги или други печатни материали в завършен вид като поставя върху книгата или друг печатен материал, опаковката й или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.

1.9. „Производител” е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид или съществено променя или преправя стока с оглед пускането й на пазара или се представя за производител, като поставя върху стоката, опаковката й или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.

1.10. „Опаковка” са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на Клиента.

1.11. „Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.

1.12. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

1.13. „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

1.14. „Информационна система /Система” е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите на което осигурява автоматична обработка на данни.

1.15. „IP Адрес„ ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Клиента, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

1.16. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

1.17. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

1.18. „Интернет страница” е съставна и обособена част от уебсайт.

2. Предмет

CIELA.COM предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите в CIELA.COM -Магазин стоки след регистрация чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и стриктно спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия, както и на допълнително посочени на съответните Интернет страници в CIELA.COM изисквания за конкретните стоки.

3. Регистрация

Регистрацията в CIELA.COM не е задължителна, но препоръчваме на клиентите да си създадат клиентски профил, за да могат да се възползват от възможността да проследяват поръчките си, да добавят продукти в секция Любими, да използват електронни препратки при закупуване на електронни книги и др.

За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в CIELA.COM стоки, Клиентът трябва:

3.1. Да е попълнил вярно online електронната регистрационна форма, намираща се на Интернет адрес – www.ciela.com

3.1.1. При попълване на електронната форма за регистрация, Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма на CIELA.COM данни, както и да ги актуализира в 7 дневен срок от тяхната промяна. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно.

3.1.2. В случай, че Клиент на CIELA.COM предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока по предходната алинея, CIELA.COM има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Клиента и достъпа до клиентския му профил.

3.1.3. Преди извършване на изявлението, Клиентът може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.

3.1.4. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет в http://www.ciela.com/terms

3.2. След изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът може да извършва валидни заявки за закупуване (заявки за покупка) на предлаганите чрез CIELA.COM стоки, счита се за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.

3.3. При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

4. Промени в Общите условия

Тъй като предлаганите от CIELA.COM стоки, услуги, методи на доставка и др. са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани, с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване на продуктовия каталог, както и във връзка със законодателни промени, които рефлектират върху условията за предлагането им, настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от CIELA.COM.

При извършване на промени в Общите условия, CIELA.COM се задължава да уведоми Клиента като изпрати на електронната му поща и/или публикува на видно място в CIELA.COM или в клиентския му профил съобщение за изменението на Общите условия, текста на измененията или електронна препратка към Интернет страница, на която са достъпни изменените Общи условия и му даде достатъчен срок да се запознае с тях.

Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и CIELA.COM, възникнали във връзка с валидно подадена преди уведомлението по заявка за покупка на стока.

5. Публикуване на информация за стоките в CIELA.COM

CIELA.COM публикува на адрес https://www.ciela.com описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажната цена, с включен ДДС, както и тарифа за стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка, информация за начините за плащане, доставка и изпълнение на договора, за правото на Клиента, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите и за условията и начина за упражняването му, както и периода, за който направеното предложение и цена остават в сила.

CIELA.COM не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на стоката.

6. Заявка за покупка

6.1. Клиентът получава достъп до формата за подаване на заявки за покупка на предлаганите в CIELA.COM стоки след като въведе валидни потребителско име и парола на съответните места в Интернет страницата на CIELA.COM и натисне виртуалния бутон "Вход".

Подаването на заявка за покупка от Клиента се осъществява чрез последователното извършване на следните действия:

определяне на вида и количеството на стоката и потвърждение на заявката чрез натискане на виртуален бутон „Поръчай”, обозначен срещу съответна стока;

преглед на информацията за доставка (възможност за промяна на адреса за доставка, посочване на удобно време за доставка и определяне на допълнителни условия към заявката.

избиране на начин на плащане на продажната цена на стоката и въвеждане/промяна на данните за издаване на фактура;

6.2. Заявката за покупка на стока от CIELA.COM се счита за извършена след натискане на бутона "Потвърдете”.

При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и за CIELA.COM не възниква задължение за нейното изпълнение.

Статуси на поръчките

Какво представляват различните статуси през които преминава поръчката?

Очаква плащане – Поръчката Ви е постъпила в системата ни, но не се изпълнява, докато не мине плащане. Генериран е уникален номер, който е изпратен на ел. поща на клиента. Статусът се променя в рамките на 1 работен ден, след успешно плащане или изпратено платежно. Може да има забавяне до 7 работни дни, когато сме в промо кампания. При поръчки с избран метод на плащане "С карта", при успешно плащане, този статус автоматично се сменя на "Обработка". В случай, че не бъдете препратени към сайта на ДСК, и не можете да въведете данните на картата си, поръчката Ви не минава в статус "Обработка" и не се изпълнява. Опитайте отново а текущата поръчка я считайте за неуспешна. Имайте предвид, че ако имате програма за блокиране на реклами, това може да попречи на препратката към сайта на ДСК.

Обработка – Продуктите са подадени за събиране от издател/доставчик.

Подготовка - Поръчката е в процес на окомплектоване и опаковане. Следва предаване на куриер. Ще получите мейл с номер на товарителница, с който може да проследите пратката си в сайта на куриерската фирма. Куриерите следва да Ви уведомят, че имате пратка. След получаване на уведомлението, при нужда, може да смените адреса за доставка, като се свържете с куриерската фирма.

Прекъсната – Поръчката няма да бъде изпълнена. На посочената в поръчката ел. поща клиентът ще бъде уведомен поради каква причина.
Задържана – Поръчката ще бъде изпълнена, но се налага забавянето й, поради изчакване или събиране на поръчаните продукти. В този статус влизат и поръчките със заглавия, които все още не са излезли от печат.

7. Приемане на заявката

Заявката за покупка се приема от CIELA.COM чрез изпращане на съобщение до електронната пощенска кутия за кореспонденция с Клиента, което съдържа: информация за основните характеристики на заявената стока, нейната продажна цена, стойността на пощенските или транспортни разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка, избрания от Клиента начин на плащане, посочените данни за фактура и адрес за доставка. Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до електронната му пощенска кутия за кореспонденция.

Онлайн книжарница Сиела - Ciela.com не разполага с продукти на склад.

Продуктите за всяка направена поръчка се проверяват за наличност на следващия работен ден. При установяване на изчерпана наличност за даден продукт, клиентът бива уведомен. Онлайн книжарница Сиела - Ciela.com не носи отговорност, ако в момента на поръчката, определено заглавие е с изчерпана наличност при доставчика.

8. Цени

8.1. Всички цени в CIELA.COM са в български левове, с включен ДДС.

8.2. Указаните в CIELA.COM цени на отделните стоки са за единично количество и не включват разходите за доставка.

8.3. Дължимата от Клиента продажна цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на подаване на заявката за покупка .

 

9. Начини на плащане:

Редът и начинът за издаване на фискални касови бележки и за установяване на дистанционна връзка с НАП са определени с Наредба № Н-18 на Министерство на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

Наредба № Н-18/2006 г. указва, че всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка, освен когато плащането се извършва чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.

Независимо от документирането с първичен счетоводен документ, задължително следва да се издава фискална касова бележка за всяка продажба на лицата т.е. за всяко плащане, с изключение на случаите, когато плащането се извършва чрез пощенски паричен превод.

От дата 01.03.2019 г. плащанията от клиентите, избрали наложен платеж на Онлайн книжарница Ciela.com, ще се извършват само и единствено чрез пощенски паричен превод, извършен от лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги, като по този начин Сиела Норма АД се освобождава от задължението за въвеждане в експлоатация на фискално устройство и отчитане на извършваните от Вас продажби чрез издаване на фискални касови бележки по реда определен в Наредба Н-18/2006 г. на МФ.

За направеното от клиента плащане пощенският оператор издава Разписка за пощенски превод на стойността на дължимата сума.

Тази разписка е законово признат документ освобождаващ търговеца от задължението да издава фискални касови бележки.

Важно!

Служителят на куриерската фирма, доставил или предал в офис пратката Ви, е длъжен да Ви издаде товарителница или разписка, която има официална валидност на касов бон.

Моля, запазете този документ, който има силата на касов бон и удостоверява направеното от Вас плащане както пред нас, така и пред куриерската фирма.

При поръчки с фактура, документа издаден от куриерската фирма се прикача към фактурата.

Проверката дали куриерът е лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на ЗПУ може да се прави в публичния регистър, воден съгласно ЗПУ от Комисията за регулиране на съобщенията, който е публикуван на интернет сайта на същата.

За справка:

чл. 3, ал. 1; чл. 25, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006г.

чл. 25, ал.3, т.4; чл. 113, ал.3; чл. 118; чл. 119 от ЗДДС

чл. 112 от ППЗДДС

Чл. 3. (1) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.

--------------------------

Цената по чл. 10 и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини

1. Чрез Пощенски паричен превод от Клиента или от трето лице от името на същия;

2. По банков път на посочена от CIELA.COM сметка;

3. С кредитна карта MASTERCARD или VISA;

4. По друг указан в Интернет страниците на CIELA.COM начин.

Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, се задължава да заплаща продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка, в срок не по-късно от 3 работни дни от изтичане на срока по чл. 14, ал. 4. от ЗЗП.

10. Условия за използване на кредитни карти VISA и MASTERCARD за плащания през виртуалния терминал

10.1. Общи условия

За улеснение на своите клиенти CIELA.COM предлага възможност да заплатят заявените стоки чрез банкова карта VISA или MasterCard. С картата клиентът нарежда плащания през системата.

Плащането се извършва като клиентът прегледа представената информация за търговеца, описание на сделката, дата и номер на стокова разписка и сумата за плащане. След като клиентът се увери в тяхната коректност е необходимо да натисне бутона “Потвърждение”. След това автоматично бива пренасочен към Платежния сървър в ДСК. Там той въвежда данните на своята карта.

Ако транзакциията премине успешно CIELA.COM визуализира на клиента/картодържателя електронна разписка за плащане.

В случай, че системата по някаква причина не регистрира плащането (картата е блокирана, няма достатъчно налични средства, надхвърлени са лимитите за плащане, и др.), CIELA.COM визуализира съобщение на клиента/картодържателя, че транзакцията е неуспешна.

Ако клиентът не желае да потвърди плащането, а иска да го откаже окончателно, натиска бутона “Отказване”.

10.2. Политика за отказ от поръчка и за възстановяване на сума

В съответствие с българското законодателство (чл. 50 от ЗЗП), клиентът може в 14-дневен срок от получаване да се откаже от направена поръчка, като CIELA.COM се задължава да върне обратно получената сума. Заплатената сума се привежда по сметката на клиента, до 14 дни след като бъде получена стоката на адреса на CIELA.COM, по куриер или по пощата. Когато е платено с банкова карта Visa / Mastercard, сумата ще бъде възстановена по картата, от която е направено плащането. Върната стока се приема само ако е в подходящ търговски вид. Срокът за връщане на стоката е не повече от 14 дни от датата на отказа на поръчката. При отказ от поръчка на книги, те следва да са в запазен търговски вид. Разходите по връщане на закупената стока са за сметка на клиента.

Отказ можете да направите, като ни пишете на електронна поща [email protected], попълните стандартния формуляр за отказ и го изпратите на електронна поща [email protected], обадите се по телефона или чрез друго недвусмислено заявление. Пратката, с която се връща поръчката, трябва да съдържа: посочване на номер на поръчка, всички документи, които са съпътствали пратката, при получаването и, три имена, банка и банкова сметка, ако желаете да възстановим сумата по банкова сметка.

Формуляр за отказ може да свалите и принтирате от ТУК

10.3. Политика за замяна на стока.

При невъзможност на CIELA.COM да предостави на клиента поръчана от него стока, може да му предложи алтернативната такава. При несъгласие от страна на клиента CIELA.COM се задължава да възстанови стойността на непредоставената стока в срок от 14 дни. Сумата се връща чрез банков превод.

Важно! Връщането на продукти към Онлайн книжарница Сиела - Ciela.com, става до адреса от който сте получили пратката, а именно гр. София, ул. „Поручик Христо Топракчиев“ 11, 1528 НПЗ Искър, Книжна борса Искър, ет. 3, офис 33, Онлайн книжарница Ciela.com. В случай, че причина за връщането е наша грешка (объркано заглавие, дефектна книга и т.н.) връщането е за наша сметка, като задължително трябва да посочите доставката да мине по договор.

Когато се отказвате от цялата поръчка, е нужно да ни изпратите книгите в запазен търговски вид. В този случай, разходите по доставката за връщане на продуктите към нас е за ВАША сметка.

 

11. Доставка

 

Цена на доставка:
Стойността на доставката за България е фиксирана.
И за Спиди и за Еконт, до адрес, офис или автоматична станция, доставката е 4.99 лв.

 

ВАЖНО! По време на кампания -50% на книгите на Сиела и DejaBook безплатната доставка в Ciela.com за всички стоки отпада за срока на промоцията!

 

Безплатна доставка: Фиксиранта такса доставка отпада при поръчки на стойност на и над 50 лв. Безплатна е и доставката до Сиела Граф Игнатиев.

Важно за поръчките до Сиела Граф Игнатиев:
Този тип поръчки е задължително да бъдат предварително платени. Молим клиентите с поръчки до Сиела Граф Игнатиев да изчакат потвърждение за доставена пратка в книжарницата.

 

 

За чужбина доставката се изчислява според тарифите на Български пощи, и зависи от избраната държавата, броя и теглото на поръчаните продукти.
Крайната стойност се визуализира, преди да завършете поръчката си.

 

ВАЖНО!

За всички поръчки, направени по време на промо кампания -50% на Ciela.com!
Срокът за доставка на поръчките, направени по време на промо кампанията на Онлайн книжарница Сиела - Ciela.com, е до 20 РАБОТНИ дни, след приключване на промоцията!

По възможност, молим да не правите спешни поръчки, защото не гарантираме тяхното изпълнение в срок по-ранен от обявения. Имайте предвид че няма възможност за сливане на поръчки, добавяне или премахване на продукти от вече завършени поръчки и всяка поръчка се обработва и доставя по отделно и по етапно спрямо реда и на постъпване.

Тук може да намерите допълнителни съвети > https://www.ciela.com/saveti

11.1. Извън промоция, заявената за покупка стока се доставя за сметка на Клиента на посочения от Клиента адрес за доставка в срок до 5 работни дни

11.2. Достатъчен според обстоятелствата - за чужбина.

Срокът на доставка по т. 11.1 може да бъде удължен до 30 дни от деня на поръчката в случай на провеждани от ДОСТАВЧИКА кампании, свързани с продажба на по-ниски цени на предлагани чрез CIELA.COM стоки, в случай че поръчаната стока не е налична на склад, при дадени от Клиента неверни данни, необходими за доставката, както и в други случаи, в които поради обема и/или естеството на поръчката, или поради непредвидени обстоятелства се налага по-дълъг срок за доставка, за което Клиентите следва да бъдат уведомени своевременно.

Веднъж завършена всяка поръчка подлежи на отделна обработка. Няма възможност за сливане или обединяване на поръчки за един и същ адрес. Няма възможност за премахване или добавяне на заглавия или бройки във вече завършени поръчки.

Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.

11.3. В случаи на закупена електронна книга или друг продукт за сваляне, Клиентът може да го свали от профила си в www.ciela.com два пъти (epub и mobi файл) в рамките на 30 дни

12. Предаване на стоката

12.1. Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента.

12.2. При предаване на стоката Клиентът или третото лице подписват придружаващите я документи.

12.3. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, CIELA.COM се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

13. Право на отказ

13.1. Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:

- доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;

- при транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена;

- цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.

13.2. Всеки клиент, който е потребител по смисъла на § 13, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за закупуване на стока чрез CIELA.COM, като върне стоката в срок от 14 дни, считано от датата на получаването й. В този случай Клиентът следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до CIELA.COM в срока по предходното изречение и да върне стоката с ненарушена цялост. CIELA.COM е длъжен да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Клиента да се откаже от договора.

13.3. При получаване на пратката, клиентът следва да провери съдържанието на пакета за съответствия на изпратената стока с подадената заявка .

При констатирани нарушения във външния вид на стоката клиентът е длъжен да се обърне към куриера , който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката .

14. Права и задължения на CIELA.COM

14.1. CIELA.COM се задължава:

14.1.1. Да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка стока;

Да достави в срок заявената за покупка стока;

2. Да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения;

14.2. CIELA.COM има право:

14.2.1. Да инсталира върху компютрите на Клиента кукита (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Клиента и дават възможност за възстановяване на информация за Клиента, като го идентифицират и за проследяване на действията му.

14.2.2. Да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на CIELA.COM, като си запазва правото да поставя гореспоменатите електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на CIELA.COM и в клиентския профил Клиента.

14.2.3. Да изпраща непоискани търговски съобщения до Клиента с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.

14.3. CIELA.COM няма задължение за осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Клиента и CIELA.COM, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата. CIELA.COM не носи отговорност, ако Клиентът не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на CIELA.COM (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).

15. Ограничаване на отговорността

15.1. CIELA.COM полага грижа информацията в магазина да се поддържа вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата. CIELA.COM не носи отговорност за запазване на цената на предлагана в магазина стока при внезапна промяна на същата от страна на проиводителя/издателя, без да бъде уведомен. В този случай CIELA.COM си запазва правото дa променя цените на заявени от клиент артикули.

15.2. CIELA.COM не носи отговорност за не предоставяне на достъп до магазина, както и за не обработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на CIELA.COM.

15.3. CIELA.COM не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на CIELA.COM.

15.4. Доколкото CIELA.COM не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Клиента стоки, CIELA.COM не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества.

15.5. CIELA.COM не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством CIELA.COM.

15.6. Доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в CIELA.COM и в клиентския профил на Клиента електронни препратки и рекламни банери, CIELA.COM не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. CIELA.COM не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание.

15.7. CIELA.COM няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Клиентът използва магазина.

16. Права и задължения на Клиента

Клиентът се задължава:

16.1. Да посочи точен и валиден телефон, без допълнителни интервали или символи(пример: 0881234567), точен и пълен адрес за доставка или офис на куриерската фирма и електронен пощенски адрес за кореспонденция(e-mail);

16.2. Да плати цената на заявената от него стока;

16.3. Да заплати разходите по доставката;

16.4. Да потърси и получи стоката в седемдневен срок, след като е уведомен от куриерската фирма;

16.5. Да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;

16.6. Да не прави достояние на трети лица паролата си и отговора си на тайния въпрос и да уведомява незабавно CIELA.COM в случай на неправомерен достъп до клиентския си профил, както и при вероятност от такъв;

16.7. С оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в клиентския си профил чрез натискане на виртуалния бутон „изход”.

16.8. Да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.

Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

Клиентът има право на:

16.9. Достъп в режим онлайн до CIELA.COM, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от CIELA.COM. За да подава валидни заявки за стоки, Клиентът следва да въведе потребителското си име и парола.

16.10. Достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни.

16.11. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от CIELA.COM.

Клиентът се задължава при ползуване на CIELA.COM:

16.12. Да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

16.13. Да не нарушава чужди имуществени или не имуществени права, включително право на интелектуална собственост;

16.14. Да уведомява незабавно CIELA.COM за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина;

16.15. Да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Клиент, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други Клиенти да използват магазина, както и да не използва магазина по начин, предизвикващ отказ от услугите ("denial of service");

16.16. Да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в CIELA.COM и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;

16.17. Да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;

16.18. Да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

При неспазване на задълженията по предходната алинея CIELA.COM има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Клиента и трети лица до клиентския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Клиента. В тези случаи, CIELA.COM има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

17. Лични данни

CIELA.COM има право да събира и използва информация относно своите Клиенти, когато същите се регистрират. Информацията, чрез която Клиент на магазина може да бъде идентифициран, може да включва име, презиме, фамилия, адрес, професия, пол, възрастова група, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която Клиентът предоставя при регистрацията си и всяка друга, която същия въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от CIELA.COM услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други.

18. Обработване на информация за Клиент

CIELA.COM полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Клиента, станала му известна по повод покупко-продажбата на стоки чрез магазина - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила или случайно събитие.

В регистрационната форма, попълвана от Клиента при регистрацията, CIELA.COM обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

Ограниченията не се прилагат в случай, че Клиентът или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай CIELA.COM има право да предостави личната информация за Клиента на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

19. Цели, за които може да се използва информацията

19.1. CIELA.COM събира и използва информацията за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Клиента (безплатни или платени), за предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на члена на портала, за статистически и други цели.

19.2. С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Клиентът има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до CIELA.COM на посочените адрес или e-mail за контакти ([email protected]).

19.3. С приемане на настоящите Общи условия Клиентът се счита за уведомен по смисъла на чл. 34а, т.3 от Закон за защита на личните данни за това, че личните му данни могат да бъдат разкрити на трети лица при спазване на действащото законодателство или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като по всяко време може да възрази срещу такова разкриване или използване, като изпрати писмено съобщение до CIELA.COM на посочените адрес или e-mail за контакти ([email protected]).

19.4. Всички описани по-горе цели, за които може да се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за CIELA.COM. Всякакви други цели, за които се използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

20. Прекратяване

20.1. При прекратяване на договора CIELA.COM дезактивира клиентския профил и заличава паролата за достъп до клиентския профил.

20.2. Клиентът може по всяко време за поиска от CIELA.COM заличаване на клиентския си профил. В този случай заличаването на клиентския профил се извършва незабавно след изпълнението на всички валидно подадени от Клиента заявки и съответно заплащане от страна на Клиента дължимите продажна цена и разходи за доставка.

20.3. Освен в случаите предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

20.3.1. Преустановяване на дейността на CIELA.COM;

20.3.2. Прекратяване поддържането на магазина;

20.3.3. В други предвидени в закона случаи.

21. Разваляне на договора

Извън посочените по-горе в настоящите Общи условия случаи, всяка от страните може да развали договора с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

22. Обезщетения

22.1. Клиентът е длъжен да обезщети CIELA.COM и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията му по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

22.2. Клиентът е длъжен да обезщети CIELA.COM и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

22.3. CIELA.COM е длъжен да обезщети Клиента за всички вреди, причинени от CIELA.COM умишлено или при проявена груба небрежност.

23. Недействителност

Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

24. Решаване на спорове

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд.

25. Писмена форма

Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Клиента или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта на CIELA.COM и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

26. Права на интелектуална собственост

26.1. Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени на уебсайта за електронна търговия CIELA.COM - http://www.ciela.com (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на CIELA.COM или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на CIELA.COM, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

26.2. Правото на достъп на Клиента не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използуват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното клиентът няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му ресурси, независимо дали носителят на съответните права е CIELA.COM или трето лице.

26.3. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на CIELA.COM, Клиентът дължи на CIELA.COM неустойка в размер на 3 000 (три хиляди) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава CIELA.COM от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката.

27. Приложимо право

При разногласия и възникнал спор със "Сиела Норма" АД, ползвателят може да отнесе спора за алтернативно решаване пред помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите: https://kzp.bg/pomiritelna-komisiya както и да подаде жалба на интернет страницата за онлайн решаване на спорове: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG

Онлайн книжарница Сиела - Ciela.com не разполага с продукти на склад.

Продуктите за всяка направена поръчка се проверяват за наличност на следващия ден. При установяване на изчерпана наличност за даден продукт, клиента бива уведомен. Онлайн книжарница Сиела - Ciela.com не носи отговорност, ако в момента на поръчката, определено заглавие е с изчерпана наличност при доставчика.

Политика за поверителност

СИЕЛА НОРМА

 

            ВЪВЕДЕНИЕ

            Настоящата декларация (политика) за поверителност е надлежно утвърдена от Сиела Норма и е в сила от 25 май 2018 г. Моля, имайте предвид, че декларацията за поверителност редовно ще бъде актуализирана, за да отразява промените в начина, по който обработваме Вашите лични данни, и всички промени в приложимите закони.

            Настоящата декларация за поверителност Ви разкрива всичко, което трябва да знаете за това как Сиела Норма АД, ЕИК 130199580, със седалище и адрес на управление на бул. „Владимир Вазов“ № 9 („Сиела Норма“, „ние“, „администратор“), защитава личните данни, които обработва и контролира във връзка с Вас („Вашите лични данни“ и какви права имате, във връзка с обработката на личните Ви данни). Допълнителна информация за Сиела Норма можете да намерите тук.

            Настоящата декларация за поверителност предоставя общ преглед на най-разпространените дейности на Сиела Норма по обработка на Вашите лични данни. Моля, обърнете внимание, че някои специфични дейности за обработка могат да бъдат предмет на отделно и индивидуално деклариране за поверителност.

            По-долупърво ще представим общо описание на начина, по който Сиела Норма защитава Вашите лични данни. По-нататък ще включваме по-конкретна информация за следното:

 

o   Как използваме личните данни, когато посещавате уебсайтовете на Сиела Норма?

o   Как използваме „бисквитки“ (и други технологии за проследяване)?

o   Как използваме личните данни, когато посещавате нашите офиси и/или физически точки за продажба (вкл. книжарници и други)?

o   Как използваме личните данни за маркетингови цели?

 

            Общ регламент за защита на личните данни

            Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) („ОРЗД“). Има пряко действие, но същевременно представлява рамков закон (т.нар. omnibus), който в известна степен предполага изменение в законодателството на държавите членки в областта на защитата на личните данни, както и възможност за въвеждането на специфични разпоредби с цел да се адаптира прилагането на съдържащи се в ОРЗД правила. Неговата цел е да защитава правата и свободите на физическите лица и да се гарантира, че личните данни не се обработват без тяхно знание, и когато е необходимо, че се обработват с тяхно съгласие.

 

            Обхват на Общия регламент за защита на данните

            Материален обхват (член 2 от ОРЗД) – настоящият регламент се прилага за обработването на лични данни изцяло или частично с автоматични средства, както и за обработването с други средства на лични данни (например ръчно и на хартия), които са част от регистър с лични данни или които са предназначени да съставляват част от регистър с лични данни.

            Териториален обхват (член 3 от ОРЗД) – правилата наОРЗД ще важат за всички администратори на лични данни, които са установени в ЕС, които обработват лични данни на физически лица, в контекста на своята дейност. Ще се прилага и за администратори извън ЕС, които обработват лични данни с цел да предлагат стоки и услуги или ако наблюдават поведението на субектите на данни, които пребивават в ЕС.

           

            ПРИНЦИПИ

            Цялостната обработка на лични данни трябва да се извършва в съответствие с принципите за защита на данните, посочени в член 5 от ОРЗД. Политиките и процедурите на Сиела Норма имат за цел да гарантират спазването на тези принципи.

            Законосъобразност– да идентифицира законна основа, преди да може да обработва лични данни. Те често са посочени като „основания за обработване“, например „съгласие“.

            Добросъвестностза да може обработването да бъде добросъвестно, администраторът на данни трябва да предостави определена информация на субектите на данни, доколкото това е практически възможно. Това важи независимо дали личните данни са получени директно от субектите на данни или от други източници.

            Прозрачност – ОРЗД включва правила относно предоставяне на поверителна информация на субектите на данни в членове 12, 13 и 14 от ОРЗД. Те са подробни и конкретни, поставяйки акцента върху това, че декларациите за поверителност са разбираеми и достъпни. Информацията трябва да бъде съобщена на субекта на данните в разбираема форма, като се използва ясен и разбираем език.

 

            ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

            Лични данни –всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

            Специални категории лични данни – лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации и обработката на генетични данни, биометричните данни за уникално идентифициране на физическо лице, данни, отнасящи се до здравето, или данни относно сексуалния живот на физическо лице или сексуалната ориентация.

            Обработване – означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

             Администратор –всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или от правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка.

            Обработващ лични данни – означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.

            Субект на данните – всяко живо физическо лице, което е предмет на личните данни, съхранявани от администратора.

            Съгласие на субекта на данните – всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.

             Профилиране – всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение.

            Нарушение на сигурността на лични данни – нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин.

             Получател – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна, или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели“; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването.

             Трета страна – всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни.

            В чл. 4 от ОРЗД се съдържат дефинициите за всяко от горните понятия.

 

            1. КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

            Сиела Норма придава голямо значение на правото Ви на личен живот и защита на Вашите лични данни. Искаме да се чувствате сигурни, че когато комуникирате със Сиела Норма, Вашите лични данни са в добри ръце.

            Сиела Норма защитава Вашите лични данни в съответствие с приложимите закони и политиките ни за поверителност на данните. Освен това Сиела Норма поддържа подходящи технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни срещу неразрешено или незаконно обработване и/или срещу случайна загуба, промяна, разкриване или достъп, или случайно, или незаконно унищожаване, или повреждане.

 

            1.1. Кои категории лични данни събираме и как обработваме тези лични данни?

            Събираме лични данни на нашите служители, потенциални служители, клиенти, доставчици, бизнес контакти, акционери и потребители на уебсайтове. Ако данните, които събираме, не са посочени в настоящата декларация за поверителност, ние ще предоставим на физическите лица (когато това се изисква от закона) подходящо известие кои други данни ще бъдат събрани и как ще бъдат използвани.

            По-специално, личните данни, които събираме, включват категориите лични данни, описани в разделите Как използваме личните данни, когато посещавате уебсайтовете на Сиела Норма?, Как използваме „бисквитки“ (и други технологии за проследяване)?, Как ние използваме лични данни, когато посещавате нашите офиси и/или физически точки за продажба(вкл. книжарници и други)? и Как използваме личните данни за маркетингови цели?, както и всякакви други категории лични данни, посочени в настоящата декларация за поверителност или в други изявления, които сте получили.

            С изключение на определена информация, която се изисква от закона, Вашето решение да ни предоставите лични данни, е доброволно. Следователно няма да бъдете подложени на неблагоприятни последици, ако не желаете да ни предоставите своите лични данни. Имайте предвид обаче, че ако не предоставите определена информация, може да не успеем да постигнем някои или всички цели, посочени в настоящата декларация за поверителност, и може да не успеете да използвате определени инструменти и системи, които изискват използването на такива лични данни. За повече актуална информация относно тези инструменти и системи можете да се свържете с нашето Длъжностно лице по защита на данните.

            Ако ни предоставите лични данни на друго лице (напр. за потенциален служител, съдействате на лице да получи услуга от нас), Вие сте отговорни за това, че лицето Ви е предоставило личните си данни законно и е запознато с информацията, съдържаща се в настоящата декларация за поверителност, и че лицето е съгласно със   споделянето на информацията със Сиела Норма.

            Посочените в настоящата декларация за поверителност категории лични данни са получени или пряко от Вас (например, когато предоставяте информация, за да се регистрирате за бюлетин, или да се регистрирате, за да коментирате във форум към уебсайт), или непряко от определени трети страни (напр. чрез технологията на уебсайта, от наши партньори). Тези трети страни могат да включват публични органи, обществени уебсайтове и социални медии, както и доставчици. За повече актуална информация относно третите страни можете да се свържете с нашето Длъжностно лице по защита на данните.

 

            1.2. За какви цели и на кое правно основание използваме Вашите лични данни?

            Сиела Норма използва Вашите лични данни само когато това се изисква за конкретни цели, както е обяснено в настоящата декларация за поверителност.

            Когато декларацията за поверителност разкрива, че разчитаме на законните си интереси за дадена цел, считаме, че нашите законни интереси не са пренебрегнати от Вашите интереси, права или свободи, тъй като:

            (i) прозрачността, която предоставяме по отношение на дейност по обработване;

            (ii) подходът ни по отношение на личната неприкосновеност;

            (iii) нашите редовни прегледи на поверителността и

            (iv) правата, които имате, във връзка с дейност по обработване.

 

            Ние ще обработим Вашите лични данни за горепосочените цели въз основа на Вашето предварително съгласие, доколкото това съгласие е задължително, съгласно приложимите закони.

            Ние няма да използваме Вашите лични данни за цели, които са несъвместими с целите, за които сте били информирани, освен ако това не е задължително или разрешено от закона, или е във Ваш жизнен интерес (напр. в случай на спешна медицинска помощ).

 

            1.3. Ще споделяме ли личните Ви данни с трети страни?

            Ние можем да прехвърляме лични данни на наши доставчици на услуги, професионални консултанти, обществени и правителствени органи или на трети страни, във връзка с (потенциална) корпоративна или търговска сделка. Тези трети страни могат да се намират в други държави. Преди да направим това, ние ще предприемем необходимите стъпки, за да гарантираме, че Вашите лични данни ще получат адекватна защита, както се изисква от съответните закони за защита на личните данни и вътрешните политики на Сиела Норма.

            Освен ако не сте уведомени по друг начин, всяко прехвърляне на лични данни от Европейското икономическо пространство (ЕИП) на трети страни извън ЕИП ще се основава на решение за адекватност или ще се регулира от стандартните договорни клаузи. Всяко прехвърляне на Вашите лични данни, които не са свързани с ЕИП, ще се извършва в съответствие с подходящите международни механизми и стандарти за трансфер на данни.

            Независимо дали Сиела Норма действа в качеството си на администратор, който възлага на обработващ лични данни, или в качеството си на обработващ лични данни за друг администратор или съвместен администратор, при всяко положение съответните условия се обективират в писмен договор съгласно член 26 или член 28 от ОРЗД.

           

            1.4. Как третираме „чувствителните данни“?

            Обикновено не се стремим да събираме чувствителни данни (известни също като специални категории данни) чрез нашите сайтове или по друг начин. В ограничените случаи, в които се стремим да събираме такива данни, ние ще направим това в съответствие с изискванията на закона за поверителност на данните и/или ще поискаме Вашето съгласие.

            Терминът „чувствителни данни“ се отнася до различните категории лични данни, определени от законите за защита на данните, като изискващи специално третиране, включително, при определени обстоятелства, необходимостта от получаване на изрично съгласие от Вас. Тези категории включват расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни, философски или други подобни вярвания, членство в синдикат, физическо или психическо здраве, биометрични или генетични данни, сексуален живот или ориентация или осъдителни присъди и престъпления (включително информация за предполагаеми престъпни дейности).

 

            1.5. Какви мерки за сигурност на данните прилагаме?

            Ние поддържаме организационни, физически и технически мерки за сигурност за всички лични данни, които притежаваме. Разполагаме с протоколи, проверки и съответни политики, процедури и насоки за поддържане на тези договорености, като се вземат предвид рисковете, свързани с категориите лични данни и обработката, която предприемаме.

            Ние прилагаме водещи мерки за сигурност на пазара за защита на Вашите лични данни. Това включва (но не само):

o   Ние притежаваме сертификат ISO27001, който потвърждава, че спазваме най-високите и строги стандарти за сигурност на информацията. Това е стандарт за сигурност, признат от Българския институт за стандартизация (БДС), който служи като международна сертификация, че Сиела Норма се придържа към най-високите и строги стандарти. Това сертифициране все още е основният международен стандарт, който определя изискванията към Системата за управление на сигурността на информацията (ISMS) и потвърждава, че процесите и контролите за сигурност на Сиела Норма осигуряват ефективна рамка за защита на нашата клиентска и нашата собствена информация.

 

            По отношение на използването от Ваша страна на нашите уебсайтове имайте предвид, че свободният характер на интернет предполага информацията и личните данни да се разпространяват по мрежи, които Ви свързват с нашите системи без мерки за сигурност и могат да бъдат достъпни и използвани от хора, различни от тези, за които данните са предназначени.

 

            1.6. Къде ще бъдат обработвани Вашите лични данни?

            Като организация с офиси и множество физически точки за продажба(вкл. книжарници и други) и операции, личните данни, които събираме, може да се наложи да бъдат прехвърлени или да бъдат достъпни в международен план, във връзка с бизнеса на Сиела Норма и между свързаните с нея лица. Понастоящем личните данни, които събираме, се обработват предимно в Република България и в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и не се предоставят на трети страни извън ЕИП.

 

            1.7. Колко време ще се запазват от нас Вашите лични данни?

            Ще запазим Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо. Поддържаме конкретни политики и процедури за управление и съхранение на архивите, така че личните данни да бъдат изтривани след разумен срок, съгласно следните критерии за запазване:

o   Запазваме данните Ви, докато имаме текущи взаимоотношения с Вас.

o   Ще запазим данните Ви толкова дълго, колкото е необходимо, за да Ви предоставим услуги.

o   Запазваме данните Ви толкова дълго, колкото е необходимо, за да се постигне съответствие с нашите законови и договорни задължения.

 

            1.8. Какви права имате относно обработката на личните Ви данни?

            Вие имате право (при обстоятелствата и при условията, и при спазване на изключенията, посочени в приложимото законодателство) да:

o   Поискате достъп до личните данни, които обработваме за Вас: това право Ви дава възможност да знаете дали обработваме лични данни за Вас и ако го направим, да получите информация за тях и копие от тези лични данни.

o   Поискате коригиране на личните Ви данни: това право ви дава възможност да коригирате личните си данни, ако те са неточни или непълни.

o   Възразите срещу обработката на Вашите лични данни: това право Ви дава възможност да поискате Сиела Норма да не обработва личните Ви данни.

o   Поискате изтриване на Вашите лични данни: това право ви дава възможност да поискате изтриване на Вашите лични данни, включително, когато такива лични данни вече няма да са необходими за постигане на целите.

o   Поискате ограничаване на обработката на личните Ви данни: това право Ви дава възможност да поискате Сиела Норма да обработва Вашите лични данни само при ограничени обстоятелства, включително и с Вашето съгласие.

o   Поискате преносимост на Вашите лични данни: това право Ви дава възможност да получите копие (в структуриран, често използван и машинно четим формат) на лични данни, които сте предоставили на Сиела Норма, или да поискате от Сиела Норма да предаде такива лични данни на друг администратор.

 

            До степента, в която обработването на Вашите лични данни се основава на Вашето съгласие, имате право да оттеглите такова съгласие по всяко време, като се свържете писмено (и по електронен път) с Длъжностното лице по защита на данните на Сиела Норма. Моля, обърнете внимание, че това няма да засегне правото на Сиела Норма да обработва лични данни, получени преди оттеглянето на Вашето съгласие, или правото си да продължи да обработва част от данните на базата на други правни основания, независимо от липсата на Вашето съгласие.

            Съществуват и случаи, в които от нас можете да получите частично съдействие в рамките на закона при упражняването на Вашите права (например при коригиране на лични данни, които ние сме задължени по силата на правно основание да поддържаме стриктно във вида, в който сме ги получили от трети страни, включително получени от публични регистри, съобразно закона), в актуалността към момента, в който сме ги получили, и съответно ще можем единствено да Ви насочим към тези трети страни, за да упражните правата си спрямо тях.

            Ако въпреки нашите ангажименти и усилия да защитим Вашите лични данни смятате, че Вашите права за поверителност на данните са били нарушени, Сиела Норма ще разгледа всяко запитване или жалба в тази насока. Имате право по всяко време да регистрирате жалба директно в съответния надзорен орган – Комисията за защита на личните данни, или да предявите иск срещу Сиела Норма пред съответния компетентен съд.

 

            2. КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОГАТО ПОСЕЩАВАТЕ УЕБСАЙТОВЕ НА СИЕЛА НОРМА?

 

            В допълнение към информацията, посочена по-горе, в следващите раздели се описва как използваме личните данни, когато посещавате уебсайтовете на Сиела Норма:

 

o   Какви лични данни събираме?

o   Включваме ли (връзки към) уебсайтове и програми на трети страни?

o   Как използваме личните данни, които събираме от нашите уебсайтове?

 

            2.1. Какви лични данни събираме?

            Сиела Норма събира лични данни чрез своите уебсайтове по два начина:

o   пряко (например, когато предоставяте лични данни, за да се регистрирате за бюлетин или да се регистрирате, за да коментирате във форум към уебсайт); и

o   непряко (например чрез технологията на нашия уебсайт).

 

            Можем да събираме и обработваме следните лични данни:

o   Лични данни, които предоставяте, като попълвате формуляри на нашите уебсайтове. Това включва регистрация за използване на уебсайта, абониране за услуги, бюлетини и съобщения, регистрация за конференция или допълнителна информация. Страниците, които събират този вид лични данни, могат да предоставят допълнителна информация относно причините, поради които личните Ви данни са необходими и как ще бъдат използвани. От Вас зависи изцяло дали искате да ги предоставите.

o   Ако се свържете с нас, може да запазим запис от кореспонденцията.

o   Може да Ви помолим да попълните проучванията, които използваме за научни цели, въпреки че не е нужно да отговаряте на тях.

o   Всички публикации, коментари или друго съдържание, които качвате или публикувате на уебсайт на Сиела Норма.

o   Нашият уебсайт събира лични данни за Вашия компютър, включително (където е наличен) за Вашия IP адрес, операционна система и вид браузър, за администриране на системата, филтриране на трафика, търсене на потребителски домейни и отчитане на статистически данни.

o   Подробности за посещенията Ви в нашите уебсайтове, страниците, които преглеждате, и ресурсите, до които имате достъп или изтегляте, включително, но не само, данни за трафика, данни за местоположението, уеб дневници и други комуникационни данни. Моля, вижте Политиката за „бисквитки“ по-долу за повече информация.

 

            2.2. Включваме ли (връзки към) уебсайтове и програми на трети страни?

            Нашите уебсайтове могат да включват:

o   Връзки към и от сайтовете на нашите партньорски мрежи и рекламодатели.

o   Някои програми (приспособления и приложения) на трети страни. В такъв случай имайте предвид, че тези трети страни могат да обработват Вашите лични данни, събрани чрез такива програми, за свои собствени цели.

 

            Ние не поемаме никаква гаранция или отговорност за уебсайтове или програми на такива трети страни. Моля, проверете условията за ползване и декларациите за поверителност на третите страни, преди да използвате и предоставяте информация на уебсайтовете и програмите на тези трети страни.

 

            2.3. Как използваме личните данни, които събираме от нашите уебсайтове?

            Използваме лични данни за целите, описани в раздела За какви цели и на кое правно основание използваме Вашите лични данни по-горе, както и за да Ви предоставим информация, която поискате, обработка на заявки за работа онлайн и за други цели, които ще ви опишем в точката, където се събират. Например:

o   Да изпълни Вашите искания за статии, бюлетини или друго съдържание.

o   За проучвания и въпросници.

o   За да персонализирате достъпа си в наш уебсайт.

o   Да се ​​свържем с Вас за маркетингови цели.

 

            Анализираме информацията за Вашия IP и браузър, за да определим кой е най-ефективният за нашия уебсайт, за да ни помогне да открием начини да го подобрим и да го направим по-ефективен. Моля, вижте Политиката за „бисквитки“ по-долу за повече информация.

 

            3. КАК ИЗПОЛЗВАМЕ „БИСКВИТКИ“ (И ДРУГИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ)?

 

            Моля, вижте Политиката за „бисквитки“за повече подробности.

 

            4. КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОГАТО ПОСЕЩАВАТЕ НАШИТЕ ОФИСИ И/ИЛИ ФИЗИЧЕСКИ ТОЧКИ ЗА ПРОДАЖБА?

 

            В допълнение към информацията, в раздел Декларация (политика) на Сиела Норма за поверителност на данните на посетител се описва как използваме лични данни, когато посещавате офиси и/или физически точки за продажба(вкл. книжарници и други) на Сиела Норма (този раздел се отнася и до потенциалната обработка на Вашите лични данни чрез видеонаблюдение и системи за управление на достъпа, в случай че такива системи за видеонаблюдение и управление на достъпа са активни, достъпни и под контрола на Сиела Норма).

            Можете да се свържете писмено (и по електронен път) с нашето Длъжностно лице по защита на данните, за да получите допълнителни подробности за това как обработваме Вашите лични данни, когато посещавате нашите офиси и/или физически точки за продажба (вкл. книжарници и други).

 

            5. КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА МАРКЕТИНГОВИ ЦЕЛИ?

 

            В допълнение към информацията, посочена по-горе, в следващите раздели се описва как използваме лични данни за маркетингови цели:

 

o   Какви са източниците на маркетингови данни?

o   Изпращаме ли целеви имейли?

o   Поддържаме ли бази данни за управление на връзките с клиентите?

o   Съчетаваме ли и анализираме ли лични данни?

o   Споделяме ли лични данни с трети страни?

o   Какви са Вашите права по отношение на маркетинговите съобщения?

 

            5.1. Какви са източниците на маркетингови данни?

            По-голямата част от личните данни, които събираме и използваме за маркетингови цели, са свързани с отделни служители на нашите клиенти и други партньори, с които имаме съществуващи бизнес отношения. Също така можем да получим информация за контакт от публични източници, включително съдържание, публикувано в социални медии, за да направим първоначален контакт със съответното лице в клиентска или друга компания.

 

            5.2. Изпращаме ли целеви имейли?

            Изпращаме търговски съобщения на физически лица в клиентски или други компании, с които искаме да развием или поддържаме бизнес отношения в съответствие с приложимите закони за маркетинг. Нашите целеви съобщения по електронната поща обикновено включват пикселни маркери, „бисквитки“ и подобни технологии, които ни позволяват да знаем дали отваряте, четете или изтривате съобщението и връзките, върху които може да кликнете. Когато кликнете върху връзка в маркетингово съобщение, което получавате от Сиела Норма, ще използваме „бисквитки“, за да регистрираме какви уебстраници виждате и какво съдържание изтегляте от нашите уебсайтове, дори ако не сте регистрирани или не сте влезли в нашия уебсайт.

            Целевите електронни съобщения от Сиела Норма могат да включват допълнителна информация за поверителността на данните, както се изисква от приложимите закони.

 

            5.3. Поддържаме ли бази данни за управление на връзките с клиентите?

            Подобно на повечето компании, Сиела Норма използва технологията за управление на връзките с клиентите, за да управлява и проследява нашите маркетингови усилия. Нашите бази данни за връзка с клиенти включват лични данни, принадлежащи на физически лица на нашия клиент и други компании, с които вече имаме бизнес отношения или искаме да развием такива. Личните данни, използвани за тези цели, включват съответната бизнес информация като: данни за контакт, обществено достъпна информация (напр. членство в бордовете, публикувани статии, прессъобщения, публикации в социални медии, електронната поща (включително уеб активността, следваща връзките от нашите имейли), активността на уебсайта на регистрираните потребители на нашия уебсайт и друга бизнес информация. Ако желаете да бъдете изключени от нашите бази данни, моля, свържете се писмено (и по електронен път) с нашето Длъжностно лице по защита на данните.

 

            5.4. Комбинираме ли и анализираме ли личните Ви данни?

            Можем да комбинираме данни от обществено достъпни източници и от различни имейли, уебсайтове и персонални взаимодействия с Вас (това включва информацията, събрана в нашите различни уебсайтове, като нашите кариерни и корпоративни сайтове, както и информацията, събрана при регистрация или свързване с нашите уебсайтове, чрез Вашите идентификационни данни в социални медии като LinkedIn и Xing). Ние комбинираме тези данни, за да оценим по-добре опита Ви със Сиела Норма и да изпълним другите дейности, описани в нашата декларация за поверителност.

 

            5.5. Споделяме ли лични данни с трети страни?

            В допълнение към третите страни, посочени в раздела Ще споделяме ли личните Ви данни с трети страни?, може да споделим Вашите лични данни с маркетингови агенции, съобразно закона.

 

            5.6. Какви са Вашите права по отношение на маркетинговите съобщения?

            Можете да упражните правото си да изразите несъгласие с бъдещо получаване на маркетинговите съобщения, като проверявате определени полета върху формулярите, които използваме, за да събираме личните Ви данни, или като използвате механизми за отказване от имейли, които Ви изпращаме. Можете също така да упражнявате правото да преустановите маркетинговите си комуникации или да премахнете Вашите лични данни от нашите бази данни за управление на взаимоотношенията с клиенти по всяко време, като се свържете писмено (и по електронен път) с нашето Длъжностно лице по защита на данните. В такива случаи ще запазим минимални лични данни, за да отбележим, че сте се отказали, за да не се свързваме в бъдеще отново с Вас. Освен това, от време на време, може да Ви предоставяме възможност да ни информирате за предпочитанията си чрез нашите уебсайтове.

 

            6. ДЕКЛАРАЦИЯ (ПОЛИТИКА) НА СИЕЛА НОРМА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ НА ПОСЕТИТЕЛИ

 

            6.1. Кои категории лични данни обработва Сиела Норма?

            Сиела Норма ще събира лични данни за Вас, за да постигне целите, посочени в раздел 9.

            За допълнителна информация относно конкретните категории лични данни, които Сиела Норма обработва, моля, вижте раздел 7. За допълнителна информация за източниците, от които Сиела Норма е получила Вашите лични данни, моля, вижте раздел 8.

            Ако ни предоставите лични данни на друго лице (напр. за потенциален служител, съдействате на лице да получи услуга от нас), Вие сте отговорни за това, че лицето Ви е предоставило личните си данни законно и е запознато с информацията, съдържаща се в настоящата декларация за поверителност, и че лицето е съгласно със   споделянето на информацията със Сиела Норма.

            С изключение на определена информация, която се изисква от закона, Вашето съгласие да предоставите лични данни на Сиела Норма, е доброволно. Следователно за Вас няма да има неблагоприятни последици, ако не желаете да предоставяте на Сиела Норма своите лични данни. Въпреки това, моля, имайте предвид, че ако не предоставите определена информация, Сиела Норма може да не е в състояние да постигне някои или всички цели, посочени в тази декларация за поверителност, и може да не сте в състояние да използвате определени инструменти и системи, които изискват използването на такива лични данни. За повече информация можете да се свържете писмено (и по електронен път) с нашето Длъжностно лице по защита на данните.

 

            6.2. Защо Сиела Норма обработва Вашите лични данни?

            Сиела Норма може да събира, използва, прехвърля, разкрива и обработва по друг начин личните Ви данни в контекста на улесняване на комуникацията с Вас (включително при спешни случаи), експлоатация и управление на бизнес операциите и системите на Сиела Норма и при спазване на законовите изисквания.

            Сиела Норма няма да използва личните Ви данни за цели, които са несъвместими с целите, изброени в настоящата декларация за поверителност, освен ако не са необходими или разрешени от закона, или е във Ваш личен интерес (например при спешна медицинска помощ).

 

            6.3. На кое правно основание Сиела Норма обработва Вашите лични данни?

            Сиела Норма обработва личните Ви данни, както е позволено от приложимите закони за защита на данните и вътрешните политики.

            Сиела Норма обработва Вашите лични данни за целите, посочени в настоящата декларация за поверителност, поради една или повече от следните причини:

            (i) тъй като Сиела Норма е длъжна да направи това за спазване на правно задължение, на което е подчинена;

            (ii) тъй като такава информация е необходима за изпълнението на договор, по който сте страна;

            (iii) тъй като обработването е необходимо за целите на законните интереси, преследвани от Сиела Норма или от трета страна (както е описано в последното изречение на настоящия параграф), или

            (iv) когато е необходимо, за да се защитят жизнените интереси на който и да е човек.

 

            Сиела Норма има законен интерес при събирането и обработката на лични данни, например: (1) за да гарантира сигурността на мрежите и информацията на Сиела Норма, (2) за да администрира и по принцип да извършва бизнес и (3) да предотвратява измами.

            Освен това Сиела Норма може да обработва Вашите чувствителни данни и/или да взема автоматизирани решения по отношение на Вас, когато това е разрешено от приложимия закон и/или с Вашето предварително съгласие и за целите, посочени в настоящата декларация за поверителност.

            Моля, вижте раздел 10 за допълнителна информация относно правното основание, на което Сиела Норма базира обработката на Вашите лични данни за всяка   дейност по обработване.

 

            6.4. Кой има достъп до Вашите лични данни?

            Достъпът до Вашите лични данни в Сиела Норма ще бъде ограничен до онези служители, които имат нужда да знаят информацията за целите, описани в настоящата декларация за поверителност, която може да включва персонал в областта на Сигурността, Човешки ресурси, ИТ, Осигуряване на съответствие, Правен отдел, Финанси и Счетоводство, Корпоративни разследвания и Вътрешен одит.

            Освен това, когато има нужда, Сиела Норма може да споделя Вашите лични данни с трети страни като доставчици на услуги и публични органи. Преди да направи това, Сиела Норма предприема стъпки за защита на Вашите лични данни. Всички доставчици на услуги и професионални консултанти от трети страни, на които се разкриват личните Ви данни, се очаква и изискват да защитават поверителността и сигурността на Вашите лични данни и могат да използват Вашите лични данни само в съответствие с приложимите закони за защита на личните данни. За категориите трети страни, с които Сиела Норма може да споделя Вашите лични данни, моля, вижте раздел 11.

 

            6.5. Как Сиела Норма защитава Вашите лични данни?

            Сиела Норма поддържа организационни, физически и технически мерки за сигурност на всички лични данни, които притежава. Сиела Норма има правила, политики, процедури и указания за поддържане на тези договорености, като се вземат предвид рисковете, свързани с категориите лични данни.

            Сиела Норма прилага водещи пазарни мерки за сигурност, за да защити Вашите лични данни. Това включва (без да е ограничително):

o   Ние притежаваме сертификат ISO27001, който потвърждава, че спазваме най-високите и строги стандарти за сигурност на информацията. Това е стандарт за сигурност, признат от Българския институт за стандартизация (БДС), който служи като международна сертификация, че Сиела Норма се придържа към най-високите и строги стандарти. Това сертифициране все още е основният международен стандарт, който определя изискванията към Системата за управление на сигурността на информацията (ISMS) и потвърждава, че процесите и контролите за сигурност на Сиела Норма осигуряват ефективна рамка за защита на нашата клиентска и нашата собствена информация.

 

            6.6. Колко време Сиела Норма запазва личните Ви данни?

            Сиела Норма запазва Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо. Сиела Норма поддържа специална политика и процедури за управление и съхранение на архивите, така че личните данни да бъдат заличени след разумен срок съгласно следните критерии за запазване:

o   Сиела Норма запазва Вашите лични данни, доколкото има отношения с Вас.

o   Сиела Норма запазва Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да се съобрази със законовите изисквания, на които е подчинена.

o   Сиела Норма запазва Вашите лични данни, когато това е целесъобразно, за да се запази или подобри правното положение на Сиела Норма (например във връзка с давностни срокове, съдебни спорове или разследвания).

 

            Моля, пазете личните си данни по всяко време и уведомете Сиела Норма за всякакви съществени промени в личните Ви данни.

 

            7. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАТЕГОРИИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

 

            По-долу сме посочили категориите лични данни, които Сиела Норма обработва или може да обработва в контекста на дейностите по обработка, описани в декларацията за поверителност.

 

            7.1. Категории лични данни

 

            Лични данни.

            Име, предпочитано обръщение, всички видове данни за контакт като имейл, телефонни номера, физически адрес, пол, дата на раждане, възраст, място на раждане.

 

            Чувствителни данни.

            Сиела Норма може също да събира определени видове чувствителна информация, когато това е разрешено от закона или с Вашето съгласие, като например здравна/медицинска информация (включително статус на инвалидност и хранителни изисквания/алергии в рамките на събитията, които организираме или спонсорираме). Сиела Норма ще използва такава чувствителна информация само за целите, описани в раздел 4.

 

            Аудиовизуални материали.

            Фотографии и изображения/кадри, заснети на видеонаблюдение чрез CCTV или други видеосистеми, и записи на глас.

 

            Лични данни на деца.

            Когато обработваме лични данни на деца, трябва да бъде получено разрешение от упражняващите родителските права (родители, настойници и т.н.), съобразно приложимия закон.

 

            Позиция.

            Описание на текущата позиция, длъжност, работодател, местоположение, служебни контакт (и) в Сиела Норма.

 

            Данни за достъп до системите и приложенията.

            Когато получавате достъп до системите на Сиела Норма, Сиела Норма може да събира информацията, необходима за достъп до системите и приложенията на Сиела Норма като системен идентификатор, LAN ID, имейл акаунт, акаунт за незабавни съобщения, друго ID, системни пароли, дневници за дейността и електронно съдържание, произведено чрез системи на Сиела Норма.

 

            7.2. Освен това за целите на набирането на персонал или за участие в обществени поръчки и подобни проекти Сиела Норма може да обработва личните данни, изложени по-долу.

 

            Лични данни.

            В допълнение към посочените по-горе лични данни, Сиела Норма може да събира допълнителни лични данни за целите на наемането, като например национален идентификационен номер, данни за осигуряване, застрахователна информация, семеен статус, местни партньори, свързани лица, информация за контакт при спешни случаи, военна служба.

 

            Чувствителни данни.

            Сиела Норма може да събира определени видове чувствителна информация, когато това е разрешено от закона или с Ваше съгласие, като здравна/медицинска информация (включително статус на инвалидност), информация за членство в синдикати, религия, раса или етническа принадлежност, информация за присъди и престъпления. Сиела Норма събира тази информация за конкретни цели, като например здравна/медицинска информация, за да установи наличието на увреждане или заболяване и да осигури полагащо се обезщетение; проучвания за миналото на лицето; като расова или етническа принадлежност, за да се спазят законови задължения и вътрешните политики, свързани с разнообразието и борбата с дискриминацията.

 

            Документация, изисквана съобразно законите за имиграцията.

            Сиела Норма може да събира данни за гражданство, паспортни данни, данни за пребиваване или разрешително за работа (физическо копие и/или електронно копие).

 

            Информация за академичното и професионалното развитие.

            Информацията, необходима за извършване на проверка на миналото на лицето, подробности за представянето на лицето, за решения и за резултатите от изпълнението им, обратна връзка и предупреждения за ефективността, програми за обучение/електронно обучение, образование, дипломи, квалификации, преглед на ефективността и развитието (включително информация при поискване/предоставяне на обратна информация, създаване на приоритети, подходящи инструменти), шофьорска книжка и информация за собствеността на автомобил и информация, използвана за попълване на биографии.

 

            8. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

            Вашите лични данни са получени от Сиела Норма от посочените по-долу източници.

 

            8.1. Източник, от който Сиела Норма получава личните данни

o   Вас.

o   Служители на Сиела Норма.

o   Работодатели на посетители.

o   Подизпълнители.

o   Публични органи.

o   Обществени уебсайтове, публични регистри и социални медии.

o   Доставчици и партньори.

 

            8.2. Освен това за целите на набирането на персонал Сиела Норма може да получи лични данни от посочените по-долу източници.

 

o   Предишни работодатели.

o   Образователни институции.

o   Доставчици на проверка на досието.

o   Доставчици на управление на таланти.

 

            Горепосочените източници са частни източници, освен ако източникът е изрично посочен като „публичен“. Обърнете внимание, че тези източници може да са съхранявали личните Ви данни както в Република България, така и в ЕИП.

           

            9. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ

 

            Както е посочено в декларацията за поверителност, Сиела Норма обработва Вашите лични данни с различни цели. По-долу сме посочили целите, за които Сиела Норма може да обработва Вашите лични данни.

 

            Цел.

o   Съобразяване със законовите изисквания.

o   Спазване на законовите изисквания, като например задължителни заявления, водене на отчети и задължения за докладване, извършване на одити, законови инспекции и други искания от държавни или други публични органи, административни и съдебни производства, като призовки, упражняване на законни права и средства за защита, водене на разследвания и спазване на вътрешни политики и процедури, защита, прилагане или защита на законните права, неприкосновеността на личния живот, безопасността или имуществото на Сиела Норма, нейни служители, агенти и подизпълнители (включително изпълнение на съответните споразумения и условия за ползване), защита на безопасността, неприкосновеността на личния живот и сигурността на потребителите на продукти или услуги на Сиела Норма, или на обществеността, или защита срещу измами, или за целите на управление на риска.

o   Улесняване на комуникацията с Вас (включително при спешни случаи).

o   Улесняване на комуникацията с Вас, осигуряване на непрекъсваемост на бизнеса, защита на здравето и безопасността на служителите и други, опазване на ИТ инфраструктурата, офис оборудване и друга собственост, улесняване на комуникацията с Вас и с посочените от Вас контакти при спешни случаи.

o   Работа и управление на бизнес операциите на Сиела Норма (включително сигурност).

o   Операции и управление на ИТ и комуникационни системи, ИТ операции за сигурност, контрол на достъпа до съоръжения, управление на активите на Сиела Норма, непрекъснатост на работата и възстановяване след бедствие, съставяне на одиторски пътеки и други инструменти за отчитане, поддържане на записи, свързани с бизнес дейности и организиране на Сиела Норма събития/семинари.

o   Повторно използване и комбиниране на информация от обществения сектор, съобразно закона.

 

            Предприемане на анализи на данни.

o   Прилагане на аналитични данни към бизнес операции и данни, за да се опише, прогнозира и подобри бизнес ефективността в Сиела Норма и/или да се осигури по-добра практическа работа на потребителите. По-конкретно, областите на анализа включват описателни анализи, прогнозни анализи, анализи, включващи физически лица (клиенти, бизнес контакти), използване на лични данни, анализи, управлявани от маркетинга.

 

            Подбор на персонал.

o   Управление на кандидатури за работа, включително провеждане на интервюта, извършване на оценки, оценка на изпълнението, финансово планиране, предприемане на платежна администрация, управление на програмите за включване и разнообразие, извършване на предварителни проверки, планиране и мониторинг на изисквания за обучение.

            10. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВНИТЕ ОСНОВАНИЯ

 

            Сиела Норма може да обработва Вашите лични данни на база на посочените по-долу правни основания.

 

            Правно основание

o   Улесняване на комуникацията с Вас (включително при спешни случаи).

o   Оправдано въз основа на законните интереси на Сиела Норма за осигуряване на правилна комуникация и спешна обработка в рамките на организацията.

o   Работа и управление на бизнес операциите на Сиела Норма (включително сигурност).

o   Оправдано въз основа на законните интереси на Сиела Норма за осигуряване на правилното функциониране на нейните бизнес операции.

 

            Спазване на законовите изисквания.

o   Необходимо за осигуряване на съответствието със законово изискване, на което се подчинява Сиела Норма.

o   Мониторинг на използването на системите на Сиела Норма.

o   Оправдано въз основа на законните интереси на Сиела Норма за избягване на несъответствието и за защита на нейната репутация.

 

            Предприемане на анализи на данни.

o   Оправдано въз основа на законните интереси на Сиела Норма за анализиране и подобряване на правилното функциониране на нейните бизнес операции.

 

            Подбор на персонал.

o   Оправдано въз основа на законните интереси на Сиела Норма, за да се гарантира, че набира подходящи служители.

 

            Моля, имайте предвид, че:

o   Когато настоящата декларация за поверителност указва, че Сиела Норма разчита на законните си интереси за определена цел, Сиела Норма е на мнение, че нейните законни интереси не са пренебрегнати от Вашите интереси, права или свободи, като се има предвид (i) прозрачността, която Сиела Норма предоставя, (ii) подхода на Сиела Норма по отношение на неприкосновеността на личния живот на етап на проектиране и по подразбиране, (iii) редовния преглед на неприкосновеността на личния живот от страна на Сиела Норма и (iv) правата, които имате във връзка с дейността по обработване. Ако желаете да получите допълнителна информация за този балансиран подход, можете да се свържете писмено (и по електронен път) с Длъжностното лице по защита на данните на Сиела Норма.

o   Когато някоя от горепосочените цели изисква обработването на чувствителни данни, Сиела Норма ще го извърши само когато е разрешено от приложимото законодателство или с Вашето предварително съгласие.

o   Когато някоя от горепосочените цели включва автоматизирано решение, Сиела Норма ще осъществи това автоматично решение само с Вашето предварително съгласие и след като Ви поднесе разбираема информация за логиката, включена в автоматизираното решение, както и за значимостта и предвидените последствия на това автоматично решение за Вас.

o   Сиела Норма ще обработва Вашите лични данни въз основа на Вашето предварително съгласие, доколкото това съгласие се изисква задължително по закон.

 

            11. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КАТЕГОРИИТЕ ПОЛУЧАТЕЛИ ТРЕТИ СТРАНИ

 

            В допълнение към прехвърлянето на лични данни към съответния вътрешен персонал, Сиела Норма може също така да прехвърли Вашите лични данни към категориите несвързани трети страни, посочени по-долу:

 

            11.1. Категории трети страни

 

            Професионални съветници.

o   Счетоводители, одитори, адвокати, застрахователи, банкери и други външни професионални съветници във всички страни, в които работи Сиела Норма.

 

            Доставчици на услуги.

o   Фирми, които предоставят продукти и услуги на Сиела Норма, като доставчици и поддръжка на информационни системи, търговски организации и асоциации и други доставчици на услуги.

o   За целите на набирането на персонал Сиела Норма може също така да прехвърли Вашите лични данни на компании, които предоставят продукти и услуги на Сиела Норма по отношение на представянето, обучението, управлението на разходите и проверка на миналото.

 

            Публични органи.

o   Лица, които регулират или имат юрисдикция по отношение на Сиела Норма като регулаторни органи, правоприлагащи органи, публични органи и съдебни органи.

 

            Корпоративна/търговска сделка.

o   Трети страни, във връзка с всяко предложение за или действителна реорганизация, сливане, продажба, съвместно предприятие, възлагане, прехвърляне, или друго разпореждане на всички, или на част от бизнеса на Сиела Норма, активи или наличности (включително, във връзка с производство по несъстоятелност или подобни процедури). Трети страни, във връзка с всеки предложен или действителен клиентски проект.

 

 

            12. ПОЛИТИКА ЗА „БИСКВИТКИ“ И ПОДОБНИ ТЕХНОЛОГИИ

 

            По-долу е представена информация за това как Сиела Норма използва „бисквитки“ и други подобни технологии на своите уебсайтове.

 

            12.1. Какво представляват „бисквитките“?

            „Бисквитките“ са текстови файлове, съдържащи малко количество информация, които се изтеглят на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт и позволявате на даден уебсайт да разпознае Вашето устройство.

 

            12.2. Защо използваме „бисквитки“ и подобни технологии?

            „Бисквитките“ изпълняват много различни задания, като например да Ви позволят ефективно да навигирате между страниците, да запомните Вашите предпочитания и да подобрите практическата си работа като потребител. Те също така могат да помогнат да се гарантира, че рекламите, които виждате онлайн, са по-подходящи за Вас и Вашите интереси.

 

            12.3. Сиела Норма използва ли „бисквитки“ за маркетинг и анализи?

            Да, може да използваме събраните от нашите „бисквитки“ данни, за да идентифицираме поведението на потребителите и да показваме съдържание и оферти въз основа на Вашия профил и за другите описани по-долу цели до степен, допустима по закон.

            Някои от „бисквитките“, които използваме, не събират информация, която идентифицира посетителите. Например:

o   Бисквитки за ефективността.

o   Целеви „бисквитки“ (targeting cookies), където не сте регистриран потребител.

o   В други случаи можем да свързваме информация за „бисквитки“ (включително информация от „бисквитки“, разположени чрез нашите реклами на сайтове на трети страни) с идентифицируемо лице. Например:

o   Ако ви изпратим целеви имейл, който включва пикселни маркери (web beacons), „бисквитки“ или други подобни технологии, ще знаем дали ще отворите, прочетете или изтриете съобщението.

o   Когато кликнете върху връзка в маркетингово съобщение, което получавате от Сиела Норма, може да използваме „бисквитки“, за да регистрираме кои страници виждате и какво съдържание изтегляте от нашите уебсайтове, дори ако не сте регистрирани или не сте влезли в наш уебсайт.

 

            Комбиниране и анализиране на лични данни – както е описано по-горе, можем да комбинираме данни от обществено достъпни източници и от различни имейли, уебсайтове и лични взаимодействия с Вас (това включва информация, събрана от различни уебсайтове, като кариерни и корпоративни сайтове и събраната информация, когато се регистрирате или влезете в нашите сайтове, или се свържете с нашите сайтове, използвайки Вашите идентификационни данни от социални медии като Facebook, LinkedIn и Xing). Ние комбинираме тези данни, за да оценим по-добре опита Ви със Сиела Норма и да изпълняваме другите дейности, описани в нашата декларация за поверителност.

 

            12.4. Използвате ли „бисквитки“ от трети страни?

            Някои „бисквитки“, които използваме, са от компании трети страни, като например Adobe Analytics, Facebook, Google, LinkedIn Analytics, за да ни предоставят уеб анализи и разузнавателни данни за нашите уебсайтове. Тези компании използват кода за програмиране, за да събират информация за взаимодействието Ви с нашите уебсайтове, като например посетените от Вас страници, връзките, върху които кликнете, и колко дълго сте в нашите сайтове. Този код е активен само докато сте на уебсайт на Сиела Норма. За повече информация относно това как тези компании събират и използват информация от наше име, моля, вижте техните декларации за поверителност: Adobe, Facebook, LinkedIn, Google и други.

 

            12.5. Сиела Норма използва ли технологии за проследяване без „бисквитки“?

            Може също да използваме пикселни маркери (т.нар. web beacons, включително т.нар. conversion pixels) или други технологии за подобни цели, както беше посочено по-горе, и можем да ги включим в сайтовете си, в маркетинговите съобщения или в наши бюлетини, в свързаните уебсайтове, за да определим дали съобщенията са били отворени, кликнати. Пикселните маркери (web beacons) не поставят информация на устройството Ви, но те могат да работят заедно с „бисквитките“, за да наблюдават дейността на уебсайта. Посочената по-долу информация относно „бисквитките“ се отнася и за пикселните маркери и подобни технологии. Така наречените conversion pixels са малки кодове, разположени на конкретна уебстраница, които се задействат, когато някой посети страница, което води до увеличаване на броя им.

 

            12.6. Как да процедирам, ако не желая „бисквитки“?

 

            С използването на нашия уебсайт приемате, че можем да поставяме „бисквитки“ на Вашето устройство, както е обяснено по-долу.

            Ако искате да премахнете съществуващите „бисквитки“ от устройството си, можете да направите това, като използвате опциите на браузъра си. Ако искате да блокирате бъдещите „бисквитки“, които се поставят на устройството Ви, можете да промените настройките на браузъра си, за да направите това.            Моля, имайте предвид, че изтриването и блокирането на „бисквитките“ ще окажат влияние върху практическата ви работа с потребителите, тъй като части от уебсайта може вече да не работят. Освен ако не сте коригирали настройките на браузъра си, за да блокирате „бисквитките“, нашата система ще издаде „бисквитки“ веднага щом посетите нашия сайт или щракнете върху връзка в целевия имейл, който Ви изпращаме, дори ако сте изтрили нашите „бисквитки“.

 

            12.7. Какви видове „бисквитки“ съществуват и кои от тях използват нашите уебсайтове?

            „Бисквитките“, използвани в уебсайтоветена Сиела Норма, са категоризирани въз основа на категориите, намиращи се на уебсайта на Европейската комисия (http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm ) и други публични източници.

            Важно е обаче да се отбележи, че не всички „бисквитки“ могат да се използват във всички уебсайтове. Списък на „бисквитки“, използвани от нашите уебсайтове по категории, е изложен по-долу. В рамките на тези четири категории по-долу „бисквитките“ се класифицират като за сесия (session) или постоянни (persistent) „бисквитки“.

            „Бисквитките за сесия“ са временни и след като затворите прозореца на браузъра, те се изтриват от устройството Ви.

            „Постоянните бисквитки“ остават на устройството Ви за по-дълъг период от време и се използват от уебсайта, за да разпознаят устройството Ви, когато се върнете. Повече информация за „бисквитките“ можете да намерите на интернет адреси: http://www.allaboutcookies.org/ и http://www.youronlinechoices.eu/.

 

            Сиела Норма може да използва бисквитки „за сесия“ и „постоянни“ „бисквитки“.

 

Категория

Примери

Строго необходими бисквитки (strictly Necessary cookies):

Тези „бисквитки“ са от съществено значение, за да Ви позволят да се движите в сайта и да използвате неговите функции, като например достъп до защитени зони на сайта. Без тези „бисквитки“ услугите, които сте поискали, не могат да бъдат предоставени.

Ние категоризираме следното като строго необходими бисквитки (strictly Necessary cookies):

• Регистрирана „бисквитка“ на посетител – уникален идентификатор, даден на всеки регистриран потребител, използван за разпознаването им чрез посещението им и при връщането им на сайта. Вижте също функционалните „бисквитки“ (Functionality cookies) по-долу.

Бисквитки за ефективност (performance cookies):

Тези „бисквитки“ събират информация за посещението и използването на нашите уебсайтове, например кои страници посещавате най-често и дали получавате съобщения за грешки от уеб страници. Тези „бисквитки“ не събират информация, която идентифицира посетителя. Цялата информация, която тези „бисквитки“ събират, е анонимна и се използва само за подобряване на начина на функциониране на сайтовете.

 

Категоризираме следното като „бисквитки“ за ефективност (performance cookies):

• URL адрес на референта (вътрешна страница) – използва се за съхраняване на URL адреса на предишната посетена страница. Позволява ни да проследим как посетителите се движат в нашия сайт.

• URL адрес на референта (външна страница, включително ако кликнете върху линкове от социалните медии към страници на Сиела Норма) – използва се за съхраняване на URL адреса, който препраща посетител към нашия сайт, за да можем да разберем кои URL адреси препращат посетителите на нашия сайт.

• История на URL адресите – използва се за съхраняване на посетените от потребителя страници.

• Нерегистрирана „бисквитка“ за посетители – уникален идентификатор, даден на всеки посетител, за да позволи анализ на това как нерегистрираните посетители използват нашия сайт.

• „Бисквитки“ за управление на сесии –  тези „бисквитки“ ни позволяват да следваме действията на даден потребител на нашите сайтове по време на сесията на браузъра. Сесията на браузъра започва, когато потребителят отвори прозореца на браузъра, посети нашите сайтове и завършва, когато напуснат нашите сайтове и затворят прозореца на браузъра си. Нашите „бисквитки“ за управление на сесии се създават временно. След като затворите браузъра си, нашите бисквитки за управление на сесии се изтриват.

Функционални „бисквитки“ (Functionality cookies):

Тези „бисквитки“ позволяват на даден сайт да запомни Вашите предпочитания (като Вашето потребителско име, език или региона, в който се намирате) и да предоставя повече персонализирани функции.

Тези „бисквитки“ не могат да проследяват активността Ви на сърфиране в други уебсайтове. Те не събират никаква информация за Вас, която може да се използва за реклама или запомняне къде сте били в интернет извън нашия сайт.

Ние категоризираме следните функционални „бисквитки“ (Functionality cookies):

• Регистрирана „бисквитка“ на посетител – уникален идентификатор, даден на всеки регистриран потребител на нашия сайт, използван за показването на съдържание и оферти въз основа на техните профили. Също така се използва за анализ и маркетинг цели. Вижте също и строго необходими бисквитки (strictly Necessary cookies) по-горе.

Целеви „бисквитки“ (targeting cookies): Тези „бисквитки“ се използват за (1) предоставяне на реклами, които са по-подходящи за Вас и Вашите интереси; (2) ограничаване на броя пъти, които виждате реклама; (3) помагат да се измери ефективността на рекламната кампания; и (4) да се разбере поведението на хората, след като видят реклама. Те обикновено се пускат от името на рекламни мрежи с разрешението на оператора на сайта. Те помнят, че сте посетили сайт, и доста често ще бъдат свързани с функционалността на сайта, предоставена от другата организация.

Сиела Норма не използва реклами от трети страни на нашите сайтове, затова не използваме целеви „бисквитки“ за рекламиране, но ги използваме за събиране на аналитични и разузнавателни данни за сайта.

Категоризираме следното като целеви „бисквитки“ (targeting cookies):

• Събиране на аналитични и разузнавателни „бисквитки“ (intelligence cookies).

• „Бисквитки“ на трети страни. Целевите „бисквитки“ могат да се използват и на уебсайтове на трети страни, а трети страни могат да ги използват на уебсайтовете ни, както следва:

 – Сайтове за социални медии – местата за социални медии на трети страни може да регистрират информация за Вас. Това може да включва дейности като например, когато кликнете върху бутона „Добавяне“ или „Харесай“ за сайт за социални медии, докато сте на нашия сайт. Ние не контролираме тези сайтове или техните дейности. Възможно е да намерите информация за сайтове за социални медии на самите сайтове. Препоръчваме ви да прочетете правилата за ползване и декларацията за поверителност на тези сайтове, преди да ги използвате.

Рекламите Сиела Норма на сайтове, които не са на Сиела Норма – „Бисквитки“ могат да бъдат поставени на сайтове, които не са на Сиела Норма, така че когато кликнете върху реклама на Сиела Норма, разположена на тези сайтове, на Сиела Норма се предоставя информация за ефективността на нашата реклама.

 

            Ако имате неотложни въпроси или по време на посещение, моля, подайте заявката си чрез формуляра ни за връзка.

 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС:

 

            Можете да се свържете писмено (и по електронен път) с нашето Длъжностно лице по защита на личните данни, ако:

o   Имате общ въпрос относно това как Сиела Норма защитава Вашите лични данни.

o   Желаете да упражните правата си във връзка с правата си за лични данни, както е посочено в раздели „Какви права имате относно обработката на личните Ви данни“ и „Как използваме личните данни за маркетингови цели?“.

o   Желаете да подадете жалба относно използването на данните от Сиела Норма.

 

Настоящата декларация (политика) за поверителност на данните на Сиела Норма е последно актуализирана на 25.05.2018 г.