Закупете някое от енциклопедичните издания National Geographic на Егмонт и зарадвайте дете с подарък

Общи условия и правила
за провеждане на кампания
УДИВИТЕЛНИЯТ СВЯТ С „НЕШЪНЪЛ ДЖИОГРАФИК“

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА
Организатор на кампанията УДИВИТЕЛНИЯТ СВЯТ С „НЕШЪНЪЛ ДЖИОГРАФИК“ за лоялни клиенти на „Егмонт” и книжарници „Сиела”, наричана за кратко „Кампанията”, е "ЕГМОНТ БЪЛГАРИЯ" ЕАД наричано за краткост „Организатор”.

РАЗДЕЛ 2. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА ЗА ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ
Кампанията се организира на български език и се провежда в определени обекти на верига книжарници „Сиела”. Кампанията включва продажби в онлайн магазина на книжарници „Сиела” на адрес www.ciela.com. Пълен списък на участващите обекти може да бъде видян в края на този документ.

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА ЗА ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ
Кампанията стартира на 15.04.2024 г. и продължава до 15.05.2024 г. или до изчерпване на количествата от рекламния подарък. Организаторът си запазва правото да удължи или съкрати продължителността на Кампанията, при условие че оповести промяната предварително на Интернет страницата си: www.egmontbulgaria.com.

РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
В Кампанията имат право да участват физически лица на възраст над 14 г., които купуват селектирани промоционални издания на издателство „Егмонт“ с логото „National Geographic“ или „National Geographic Kids“ в периода на Кампанията, и които приемат условията на настоящите общи условия, с изключение на служители на Организатора, на книжарници „Сиела“, както и членове на техните семейства (деца, родители, съпрузи).

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА
Кампанията представлява вид лоялна програма, която дава възможност на клиенти на Организатора и на книжарници „Сиела“ да получат рекламен подарък при участие в Кампанията. При еднократна покупка на промоционално издание с логото „National Geographic“ или „National Geographic Kids“ клиентът има право да получи като рекламен подарък изданието ЧУДЕН СВЯТ, Рисувателна книжка.

Пълен списък на участващите в Кампанията промоционални книги с логото „National Geographic“ или „National Geographic Kids“ може да бъде видян в края на този документ. Кампанията не важи за покупки на книги, различни от посочените като допустими в този документ.

ЧУДЕН СВЯТ, Рисувателна книжка се предоставя безплатно от касите на участващите книжарници „Сиела“ или от онлайн книжарница www.ciela.com, като право да получи рекламен подарък има всеки клиент, който закупи минимум едно (1) промоционално издание на Организатора от участващите в Кампанията в посочения период.

За всяко едно (1) платено промоционално издание и независимо от общия брой на закупените промоционални издания с логото „National Geographic“ и/или „National Geographic Kids“ на издателство „Егмонт“ клиентът има право да получи не повече от един (1) рекламен подарък за еднократно участие в промоцията.

Клиентите могат да участват в Кампанията неограничен брой пъти при спазване на правилата за участие в периода на валидност на Кампанията.
Участието в кампанията се счита за валидно само ако е при направена покупка в участващи книжарници „Сиела“ или на адрес www.ciela.com в периода на Кампанията.

РАЗДЕЛ 6. ОПИСАНИЕ НА ПОДАРЪКА
Като рекламен подарък в Кампанията ще бъде предоставена книгата: ЧУДЕН СВЯТ, Рисувателна книжка (ISBN: 9789542728252) на стойност 1,89 лв.

РАЗДЕЛ 7. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ
Не се допуска размяна на наградите за паричната им равностойност или за други материални или нематериални изгоди.

РАЗДЕЛ 8. ТАКСИ
Организаторът на Кампанията няма да бъде отговорен за заплащане на каквито и да било такси, данъци или други финансови задължения, касаещи предлаганите подаръци, които ще бъдат за сметка на участниците, с изключение на данъци, които по закон са задължение на Организатора на Кампанията.

РАЗДЕЛ 9. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА
Организаторът има неотменимото право по своя преценка да прекрати Кампанията по всяко време, в случай че настъпят сериозни злоупотреби от страна на участниците, при системно нарушаване на общите условия на Кампанията или при форсмажорни обстоятелства, както и ако на друго основание прецени, че това е необходимо. Прекратяването на Кампанията се обявява на страницата на Организатора във Facebook www.facebook.com/egmont.bg/ и на уеб страницата на Организатора: www.egmontbulgaria.com. При прекратяване на Кампанията Организаторът не дължи каквито и да е компенсации и/или неустойки на участниците, както и на всякакви други трети лица.
Организаторът не носи отговорност за използването от страна на някой от участниците на чужда карта за участие.
Участници, които не спазват общите условия, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление.

РАЗДЕЛ 10. ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В КАМПАНИЯТА
Участник, недекларирал своевременно желанието си за получаване на рекламен подарък при закупуване на промоционално издание на Организатора с логото „National Geographic“ или „National Geographic Kids“ в периода на Кампанията, губи правото да получи рекламен подарък.

РАЗДЕЛ 11. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Организаторът не изисква, не събира и не съхранява каквито и да било лични данни на участниците в Кампанията.

РАЗДЕЛ 12. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ
Всеки потенциален спор между Организатора и участниците в Кампанията се решава добронамерено. Ако не може да бъде постигнато споразумение, спорът се решава от компетентния съд.

РАЗДЕЛ 13. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Общите условия ще бъдат достъпни на Интернет адрес: https://ciela.com за периода на Кампанията. Включвайки се в Кампанията, участниците дават съгласието си да бъдат обвързани от настоящите общи условия и да се съобразяват с техните клаузи и регулации.

РАЗДЕЛ 14. СПИСЪК НА ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ НА „СИЕЛА НОРМА“ АД, УЧАСТВАЩИ В КАМПАНИЯТА 
1. Книжарница Ciela Books & Music - Витоша 60
2. Книжарница Ciela Books & Music – Граф Игнатиев
3. Книжарница Ciela Knigomania Books & Music - Mall of Sofia
4. Книжарница Ciela/Книгомания/Комсед - Paradise Center, София
5. Книжарница Ciela Books & Music – The Mall, София
6. Книжарница Ciela Books & Music - Park Center Sofia
7. Книжарница Ciela Books & Music - Подлез на ректората СУ, София
8. Книжарница Ciela Books & Music - Park Mall Stara Zagora
9. Книжарница Ciela Books & Music - Mall Plovdiv
10. Книжарница Ciela Books & Music – Plovdiv Plaza
11. Книжарница Ciela Books & Music - MALL Русе
12. Книжарница Ciela Books & Music - ФКЦ, Варна
13. Книжарница Ciela Books & Music - DELTA PLANET, ВАРНА
14. Книжарница Сиела - Панорама Мол Плевен
15. Книжарница Ciela Books & Music - MALL Galleria Бургас
16. Книжарница Ciela Books & Music - Свищов
17. Книжарница Ciela Books & Music - Мол Перник

РАЗДЕЛ 15. СПИСЪК НА ИЗДАНИЯТА, УЧАСТВАЩИ В КАМПАНИЯТА
1. НЕВЕРОЯТНА КНИГА ЗА ВЛЕЧУГИТЕ, ISBN 9789542731108, цена: 29,90 лв.
2. НЕВЕРОЯТНА КНИГА ЗА ГОЛЕМИТЕ КОТКИ, ISBN 9789542730125, цена: 29,90 лв.
3. НЕВЕРОЯТНА КНИГА ЗА АКУЛИТЕ, ISBN 9789542728085, цена: 29,90 лв.
4. НЕВЕРОЯТНА КНИГА ЗА АФРИКАНСКИТЕ ЖИВОТНИ, ISBN 9789542728092, цена: 29,90 лв.
5. ЕНЦИКЛОПЕДИЯ ЗА ЖИВОТНИТЕ, Второ издание, ISBN 9789542711124, цена: 45,00 лв.
6. ЕНЦИКЛОПЕДИЯ ЗА КОСМОСА, Второ издание, ISBN 9789542713296, цена: 35,00 лв.
7. ЕНЦИКЛОПЕДИЯ ЗА НАУКАТА, ISBN 9789542722915, цена: 45,00 лв.
8. КОСМОС: Възможни светове, ISBN 9789542723851, цена: 35,00 лв.