Общи условия и правила за провеждане на кампания „Месец на ЧАРОДЕЙСТВА“ в книжарници СИЕЛА

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯ „МЕСЕЦ НА ЧАРОДЕЙСТВА“

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА
Организатор на кампанията „Месец на ЧАРОДЕЙСТВА“ на „Егмонт“ и „Сиела“, наричана за кратко „Кампанията", е ЕГМОНТ БЪЛГАРИЯ ЕАД, гр. София, ЕИК 131202360, ул. „Фритьоф Нансен" № 9, представлявано от изпълнителния директор Велизара Добрева и финансовия директор Корнелия Балабанова, тел. за контакт +359 2 9880120, наричано за краткост „Организатор".
Организаторът си запазва правото да променя тези общи условия при условие, че публично оповести промените по същия начин, по който са обявени настоящите общи условия на Интернет страницата на Организатора: egmontbulgaria.com, като промените влизат в сила незабавно след оповестяването им. Участниците в кампанията следва сами да проверяват на адрес: egmontbulgaria.com/1207/ за промените в общите условия, като Организаторът не е длъжен да ги уведомява.
Общите условия се прилагат за целия период на провеждане на Кампанията във вида, в който са публикувани на следния Интернет адрес: egmontbulgaria.com/1207/.

РАЗДЕЛ 2. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА
Кампанията се организира на български език и се провежда в определени обекти на верига книжарници „Сиела“. Кампанията включва продажби в онлайн магазина на книжарници „Сиела“ на адрес https://www.ciela.com. Пълен списък на участващите обекти може да бъде видян в края на този документ.

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА
Кампанията стартира на 23.04.2022 г. и продължава до 23.05.2022 г. или до изчерпване на количествата от подаръците. Организаторът си запазва правото да удължи или съкрати продължителността на Кампанията при условие, че оповести промяната предварително на Интернет страницата си: egmontbulgaria.com.

РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
В Кампанията имат право да участват физически лица на възраст над 14 г., които купуват селектирани промоционални издания на издателство „Егмонт“ от поредицата „Чародейства“ в минимално количество от 2 (два) броя в участващите обекти на „Сиела“ в периода на Кампанията, и които приемат условията на настоящите общи условия, с изключение на служители на Организатора, на книжарници „Сиела“, както и членове на техните семейства (деца, родители, съпрузи). Пълен списък на участващите в кампанията промоционални издания от поредицата „Чародейства“ може да бъде видян в края на този документ.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА
Кампанията представлява вид лоялна програма (промоция), която дава възможност на клиенти на Организатора и на „Сиела“ да получат подарък срещу участие в Кампанията.
Подаръците се предоставят безплатно от касите на обектите на „Сиела“ или от онлайн книжарница www.ciela.com, като право да получи подарък има всеки клиент, който закупи най-малкото два (2) броя от поредицата „Чародейства“ на Организатора в периода на кампанията. Кампанията не важи за покупки на книги, различни от посочените като допустими в този документ. Пълен списък на участващите в кампанията промоционални издания от поредицата „Чародейства“ на издателство „Егмонт“ може да бъде видян в края на този документ.
За всеки платени две издания от поредицата „Чародейства“ клиентът има право да получи по един (1) подарък за участие. Ако клиент закупи четири (4) книги от съответната поредица, ще получи съответно два тематични подаръка и т.н. Подаръците се получават непосредствено при заплащане на покупката на касите на съответния обект на „Сиела“ или онлайн на адрес www.ciela.com.
Клиентите могат да участват в Кампанията неограничен брой пъти при спазване на правилата за участие в периода на валидност на Кампанията.
Участието в кампанията се счита за валидно само ако е при направена покупка в участващи обекти на „Сиела“ и на адрес www.ciela.com в периода на Кампанията. Подаръкът не може да бъде заменян за пари в брой или за други продукти.

РАЗДЕЛ 6. ОПИСАНИЕ НА ПОДАРЪКА
Като подарък в Кампанията ще бъде предоставен: 1 (един) екземпляр от книгата „Голяма книга за Замръзналото кралство“ (ISBN: 9789542720232) или „Голяма книга за Колите 3“ (ISBN: 9789542720089), за всяка покупка на книги в минимално количество от два (2) броя от поредица „Чародейства“.

РАЗДЕЛ 7. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ
Не се допуска размяна на подаръците за паричната им равностойност или за други материални или нематериални изгоди.

РАЗДЕЛ 8. ТАКСИ
Организаторът на Кампанията няма да бъде отговорен за заплащане на каквито и да било такси, данъци или други финансови задължения, касаещи предлаганите подаръци, които ще бъдат за сметка на участниците, с изключение на данъци, които по закон са задължение на Организатора на Кампанията.

РАЗДЕЛ 9. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА
Организаторът има неотменимото право по своя преценка да прекрати Кампанията по всяко време, в случай че настъпят сериозни злоупотреби от страна на участниците, при системно нарушаване на общите условия на Кампанията или при форсмажорни обстоятелства, както и ако на друго основание прецени, че това е необходимо. Прекратяването на Кампанията се обявява на страницата на Организатора във Facebook www.facebook.com/egmont.bg/ и на уеб страницата на Организатора: egmontbulgaria.com. При прекратяване на Кампанията Организаторът не дължи каквито и да е компенсации и/или неустойки на участниците, както и на всякакви други трети лица.
Участници, които не спазват Общите условия, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление.

РАЗДЕЛ 11. ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В КАМПАНИЯТА
Всеки участник носи отговорност, ако своевременно не декларира желанието си за получаване на подарък при закупуване на промоционалните издания от поредицата „Чародейства“ на Организатора в периода на кампанията в минимално количество от два (2) броя.

РАЗДЕЛ 12. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Организаторът не изисква, не събира и не съхранява каквито и да било лични данни на участниците в Кампанията.

РАЗДЕЛ 13. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ
Всеки потенциален спор между Организатора и участниците в Кампанията се решава добронамерено. Ако не може да бъде постигнато споразумение, спора се решава от компетентния съд.

РАЗДЕЛ 14. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Общите условия ще бъдат достъпни на Интернет адрес: egmontbulgaria.com/1207/ за периода на Кампанията. Включвайки се в Кампанията, участниците дават съгласието си да бъдат обвързани от настоящите общи условия и да се съобразяват с техните клаузи и регулации.

РАЗДЕЛ 15. СПИСЪК НА ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ НА „СИЕЛА“, УЧАСТВАЩИ В КАМПАНИЯТА
1. Книжарница Ciela Books & Music - Витоша 60
2. Книжарница Ciela Books & Music – Граф Игнатиев
3. Книжарница Ciela Knigomania Books & Music - Mall of Sofia
4. Книжарница Ciela/Книгомания/Комсед - Paradise Center, София
5. Книжарница Ciela Books & Music – The Mall, София
6. Книжарница Ciela Books & Music - Park Center Sofia
7. Книжарница Ciela Books & Music - Подлез на ректората СУ, София
8. Книжарница Ciela Books & Music - Park Mall Stara Zagora
9. Книжарница Ciela Books & Music - Mall Plovdiv
10. Книжарница Ciela Books & Music – Plovdiv Plaza
11. Книжарница Ciela Books & Music - MALL Русе
12. Книжарница Ciela Books & Music - ФКЦ, Варна
13. Книжарница Ciela Books & Music - DELTA PLANET, ВАРНА
14. Книжарница Сиела - Панорама Мол Плевен
15. Книжарница Ciela Books & Music - MALL Galleria Бургас
16. Книжарница Ciela Books & Music - Свищов
17. Книжарница Ciela Books & Music - Мол Перник

РАЗДЕЛ 16. СПИСЪК НА ИЗДАНИЯТА, УЧАСТВАЩИ В КАМПАНИЯТА (заглавие, ISBN №)
ЗАМРЪЗНАЛОТО КРАЛСТВО, Чародейства 9789542710516
ЗАМРЪЗНАЛОТО КРАЛСТВО II, Чародейства, 9789542723240
ЗООТРОПОЛИС, Чародейства 9789542716501
ТАЙНАТА НА КОКО, Чародейства 9789542719809
СМЕЛАТА ВАЯНА, Чародейства 9789542718499
КРАСАВИЦАТА И ЗВЯРА, Чародейства 9789544462567
РАПУНЦЕЛ И РАЗБОЙНИКA, Чародейства 9789542705505
РАЯ И ПОСЛЕДНИЯТ ДРАКОН, Чародейства 9789542725503
АЛИСА, Чародейства 9789542707110
АРИСТОКОТКИ, Чародейства 9789542707127
ЛЕЙДИ И СКИТНИКА, Чародейства 9789544466992
ДЪМБО, Чародейства 9789542720577
МУЛАН, Чародейства 9789542724032
ПЕПЕЛЯШКА, Чародейства 9789544466664
СНЕЖАНКА И СЕДЕМТЕ ДЖУДЖЕТА, Чародейства 9789544461904
МАЛКАТА РУСАЛКА АРИЕЛ, Чародейства 9789544462352
СПЯЩАТА КРАСАВИЦА, Чародейства 9789544462741
НАПРЕД, Чародейства 9789542723998
КОЛИТЕ, Чародейства 9789542702368
КОЛИТЕ 2, Чародейства 9789542706427
КОЛИТЕ 3, Чародейства 9789542719755
МЕЧО ПУХ, Чародейства 9789544462154
НОВИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ С МЕЧО ПУХ, Чародейства 9789542706625
ЦАР ЛЪВ, Чародейства 9789542701699
АЛАДИН, Чародейства, 9789544465506
ЛЯТНОТО ПРИКЛЮЧЕНИ НА ЛУКА, Чародейства, 9789542726159
КНИГА ЗА ДЖУНГЛАТА, Чародейства, 9789544464424
101 ДАЛМАТИНЦИ, Чародейства, 9789544464530
ПИТЪР ПАН, Чародейства, 9789544463038
БАМБИ, Чародейства, 9789544463809
СЛОНБАЛОН, Чародейства, 9789544468590
ТИГЪРА, Чародейства, 9789544464141
ПРАСЧО, Чародейства, 9789544467326
ХРАБРО СЪРЦЕ, Чародейства, 9789542708063
ЛИСИЦАТА И ХРЪТКАТА, Чародейства, 9789542726203
ПОКАХОНТАС, Чародейства, 9789542726500
РАТАТУЙ, Чародейства, 9789542726500
ПРИНЦЕСАТА И ЖАБОКЪТ, Чародейства, 9789542704041
ЦАР ЛЪВ 2: ГОРДОСТТА НА СИМБА, Чародейства, 9789542726531
ЕНКАНТО, Чародейства, 9789542726784
МЕЙ – ЧЕРВЕНАТА ПАНДА, Чародейства, 9789542727439
ПЕС ПАТРУЛ: Спасителни мисии, Чародейства, 9789542724582